DISKUSE

ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE
Diskusní skupina: Notes/Domino R9


FRENKY _planovaný agent v mail.box


14.02.2019
14:12:38

ID: 3715.0

Snažím se v db mail.box rozběhat plánovaného agenta (1x denně). První plánované spuštění proběhne ok, ale další spuštění již neproběhne. V logu agenta nic není (je tam zaznamenáno jen to první spuštění). V log.nsf taky nic... jako by byl agent vypnutý.
Je to nějaké specifikum mail.box databáze?
VZ Ano, je to specifikum .box a .ntf
17.02.2019
15:11:46

ID: 3715.1


viz např. link1

Přidejte názor
Autor:
Profese:
E-mail: i
URL:
Phone:
Předmět:
Obsah příspěvku (i):

Kolikátý je den v měsíci ? (číslovkou bez tečky)