DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Notes, iNotes a další - pro administrátory 2

Vytisknout článek

"Outlook a Domino? Ještě ke všemu na šéfově počítači? To tedy bude zas jednou radostná práce. Jsem zvědav, co všechno nebude fungovat." Aneb základní znalostí snad každého administrátora je heslo – "Pokud se něco nepovede, tak se to nepovede zrovna u šéfa."


Provázání dvou rozdílných světů není žádná legrace, navíc když příslušné světy jsou patřičně vzdáleny stejně jako v tomto případě. Zapomeňte proto na Outlook Express, který je automaticky instalován společně s Internet Explorerem. Použít můžete pouze plnou variantu Outlooku ve verzích 98 (pouze u Domino serveru verze 5), 2000 (se speciálním postupem při spojování s Domino serverem verze 6 – tomu je věnována zvláštní část článku) a XP. Outlook musí být navíc nastaven jako standardní poštovní klient a musí být nainstalován ve variantě s podporou práce ve skupinách (workgroup or corporate client).

Celá funkcionalita je možná díky rozšíření MAPI rozhraní. Solidní popis tohoto rozšíření je uveden na stránce zde (i když pouze pro verzi 5).


IBM Lotus Domino Access for Microsoft Outlook

Tedy od začátku. Při instalaci serveru nezapomenout nainstalovat DOLS, nastavit bezpečnost – zda bude uživatel dotázán na umístění ID souboru, ID soubor se najde v adresní knize nebo se automaticky vygeneruje. Tento postup je stejný jako při nasazování WebMailu v minulém článku. Před vybráním šablony poštovní schránky nastává intermezzo pro Domino server verze 6 a Outlook 2000 – jeho popis je uveden dále.

Navíc při použití verze 6 musíme ještě donastavit poštovní šablonu. Spustíme klienta Lotus Notes a otevřeme šablonu Mail6ex.ntf. Zde z menu Akce zvolíme volbu Edit Offline Configuration, zvolíme záložku Services, zaškrtneme položku Custom Services a do nově zobrazeného políčka vepíšeme imapdll.

A pokračujeme – jako šablonu poštovní schránky vybereme Extended Mail (R5.0) – soubor mail50ex.ntf; případně Extended Mail (R6) a soubor mail6ex.ntf pro verzi 6.

Pokud používáme Domino verze 6 tak nesmíme ještě zapomenout povolit IMAP porty, do notes.ini přidat řádek CS2ImapMime=1 a na serveru zadat příkaz Load IMAP pro spuštění příslušné služby.

Nyní přenecháváme další práci uživateli – pošleme mu webový odkaz do jeho poštovní schránky ve formátu http://server/poštovní schránka/iNotes. Po přihlášení uživatele se objeví stránka, na které si vybere použitý jazyk, zda se mají offline databáze šifrovat a zda se má vytvořit replika adresní knihy pro možnost práce offline.


Obrazovka s definicí nastavení

Po stisku tlačítka Start Download dojde k zobrazení další stránky, která vyvolá stahování synchronizační aplikace. Po nezbytném odsouhlasení licenčních ujednání se aplikace dotáže na místo, kde se má nainstalovat a – v závislosti na nastavení – kde je umístěno uživatelské ID.


Průběh instalace aplikace

Následuje vlastní stahování synchronizační aplikace (přibližně 20MB) a následně stahování offline verze poštovní schránky (minimálně 7MB). Pro tuto část instalace je tedy zapotřebí relativně rychlá pevná linka nebo spousta času a trpělivosti.

Po vlastní instalaci se v systému usídlí synchronizační aplikace, která zajišťuje synchronizaci všech dat s Domino serverem a která může v pravidelných intervalech synchronizovat offline verze databází. Dobrou zprávou je, že tato aplikace je společná pro všechny synchronizované aplikace. Rozšíření vlastních aplikací o možnost práce offline by nemělo být větším problémem a synchronizace všeho pomocí jedné aplikace je tedy velkou výhodou.


Vzhled synchronizační aplikace

Po spuštění Outlooku vidíme, že máme na výběr tři varianty – lokální poštovní schránku, která se může pravidelně synchronizovat, poštovní schránku na serveru a samozřejmě standardní Outlook poštovní schránku. V nastavení Outlooku samozřejmě můžeme nastavit, která z variant se má standardně použít.


Možnost výběru poštovní schránky při spuštění Outlooku


Intermezzo – Outlook 2000 a Domino verze 6

Tady nastává okamžik, kdy zkušení začínají tápat, nezkušení skáčou z oken. Zatímco ve verzi 5 fungovalo vše samo, ve verzi 6 tomu tak není. Minimálně nelze kombinovat klienty s různými verzemi Outlooků. Pokud používáte Outlook verze XP můžete tuto vsuvku přeskočit, pokud používáte Outlook 2000 tak zpomalte, začněte číst, vytahovat CD s archivy starších programů a přemýšlet, kde je možné něco podobného sehnat.

Přesný postup nasazení je popsán i v KnowledgeBase IBM zde.

Pokud chceme tedy celou komunikaci rozfungovat, tak budeme potřebovat počítač s nainstalovaným Outlookem 2000, PKZIP verze 2.5 a klienta Lotus Notes.

V prvním kroku zkopírujeme z počítače s nainstalovaným Outlookem soubor C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\PSTPRX32.DLL do nějakého pracovního adresáře – řekněme C:\Temp\Mapi. Do stejného adresáře nakopírujeme i soubor DOLMKINF.EXE z Domino serveru. Tento soubor se nachází v datovém adresáři Domino serveru v podadresáři Domino\html\download\filesets.

Najdeme příkazový řádek a zadáme následující sérii příkazů:
  • Dolmkinf –d c:\temp\mapi\ -f n_IMAPDLL.inf –v602 (číslo 602 znamená verzi Domino serveru, pokud příkaz proběhne úspěšně tak dojde k vytvoření souboru n_IMAPDLL.inf)
  • Pkzip25 –add –rec –dir=relative –path=relative –excl=n_IMAPDLL.inf c:\temp\mapi\imapdll c:\temp\mapi\*.* (vytvoří soubor IMAPDLL.zip)
  • Pkzip25 –sfx c:\temp\mapi\imapdll (vytvoří soubor IMAPDLL.exe)
  • Rename IMAPDLL.exe n_IMAPDLL.exe

A na závěr nakopírujeme soubory n_IMAPDLL.exe a n_IMAPDLL.inf do datového adresáře Domino serveru do podadresáře Domino\html\download\filesets.Autor: Martin Humpolec
Datum: 19.02.2004


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Pavel Skala
Proč ne Outlook Express ?
24.02.2004 09:49

Související články:
» 

Gmail vs. Lotus Notes

 (Notes/Domino R6, 08.04.2004)

» 

» 

Notes, iNotes a další

 (Notes/Domino R6, 05.02.2004)

» 

Lotus vsadil na Wiki

 (Odkazy, 13.01.2010)

» 

Historie Lotus Notes - II.

 (Historie, 26.01.2005)

» 

Historie Lotus Notes - I.

 (Historie, 25.01.2005)