DISKUSE
ID File expiration date (9)
07.10.2021 09:51

Instalačky LN (1)
01.07.2021 10:17

Action pane 
21.05.2021 07:54

Sametime (8)
23.04.2021 09:41

Agent který je spuštený čtenářem by měl modifikova... (3)
16.04.2021 16:07

LCConnection - Oracle (2)
08.04.2021 11:16

RTF Scrollbar (2)
21.01.2021 23:27

Export textu do hlavičky MS Word dokumentu pomocí ... (2)
21.01.2021 18:48


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Jak odstranit mailové přílohy ?

Vytisknout článek

Občas by přišel velmi vhod nástroj, který by odstranil z mailů všechny přílohy. Typickým příkladem použití jsou maily s dlouhými soubory příloh, které časem ztratily na aktuálnosti, nicméně vlastní mail je žádoucí uchovat.


Občas by přišel velmi vhod nástroj, který by odstranil z mailů všechny přílohy. Typickým příkladem použití jsou maily s dlouhými soubory příloh, které časem ztratily na aktuálnosti, nicméně vlastní text mailu je žádoucí uchovat.

Agenta není složité napsat, ale proč se psát s něčím, co už je vyzkoušené (kód umístěte třeba do Actions nebo Shared Actions v příslušné mailové databázi nebo přímo v mailovém template - očekává spuštění z pohledu nebo folderu, v němž jsou maily, z nichž se mají odstranit přílohy, označeny vybráním):Sub Initialize
On Error Resume Next
Dim session As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim dc As NotesDocumentCollection
Dim doc As NotesDocument
Dim RTI As NotesRichTextItem
Dim answer As Integer
Dim strDocCount As String

Set db = session.CurrentDatabase
Set dc = db.UnprocessedDocuments

Select Case dc.Count
Case 0
Exit Sub
Case 1
strDocCount = " vybraného 1 dokumentu?"
Case Is > 1
strDocCount = " vybraných " & Cstr(dc.Count) & " dokumentů?"
End Select

answer = Msgbox("Určitě chcete smazat přílohy u " & strDocCount,36, "Mazání příloh")

If answer = 7 Then Exit Sub
Set doc = dc.GetFirstDocument

Do While Not (doc Is Nothing)
Set RTI = doc.GetFirstItem("Body")
If RTI.Type = RICHTEXT Then
Forall o In RTI.EmbeddedObjects
If ( o.Type = EMBED_ATTACHMENT ) Then
Call o.Remove
Call doc.Save( False, True )
End If
End Forall
End If
Set doc = dc.GetNextDocument(doc)
Loop

End Sub

Zdroj: diskuzní fóra, upraveno


Autor: Zdeněk Michálek
Datum: 19.05.2001


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!