DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Konverzia LDIF do osobnej adresnej knihy

Vytisknout článek

Potrebujete skonvertovať LDIF záznamy do osobnej adresnej knihy Notes? Zdajú sa vám nato DUS príliš "veľké" a "nemotorné"? Tu je utilitka...


Skôr, ako popíšem utilitku "Konvertor LDIF > Personal Address Book", tak aspoň trochu teórie:

LDIF je skratka pre Lightweight Data Interchange Format, ktorý je používaný LDAP servermi/klientami. Inak povedané, ide o dátový štandard pre výmenu adresárových záznamov. Ak teda potrebujete importovať záznamy z "nejakej" adresnej knihy (napr. Netscape), môžete použiť nasledovný postup:

1. Exportujte záznamy do LDIF formátu (zvyčajne netreba so schémou nič robiť), jednotlivé záznamy majú asi nasledujúcu štruktúru:

  dn: cn=Jana Novakova,mail=Jana.Novakova@test.sk
  modifytimestamp: 20010309073924Z
  cn: Jana Novakova
  mail: Jana.Novakova@test.sk
  xmozillausehtmlmail: FALSE
  givenname: Jana
  sn: Novakova
  objectclass: top
  objectclass: person

2. V prostredí Lotus Notes otvorte aplikáciu "Konvertor"
3. Tlačítkom "Nová konverzia - LDIF>>PAB" otvorte konverzný formulár, ktorý vyzerá asi nasledovne:
4. Upravte cestu k osobnej adresnej knihe
5. Otvorte LDIF súbor vtextovom editore a skopírujte (všetky alebo časť) na clipboard.
6. Vložte obsah clipboardu do vstupného poľa
7. Spustite konverziu, ktorá vytvorí záznamy a priradí LDIF k Notes poliam nasledovne:
  Ak existuje LDIF(cn:), tak LDIF(cn) >> Notes(FullName)
  Ak neexistuje LDIF(cn:), tak LDIF(dn: cn) >> Notes(FullName)
  Ak existuje LDIF(mail:), tak LDIF(mail) >> Notes(MailAddress)
  Ak neexistuje LDIF(mail:), tak LDIF(dn: mail) >> Notes(MailAddress)

  Ak existuje LDIF(sn:), tak LDIF(sn) >> Notes(LastName)
  Ak neexistuje LDIF(sn:), tak Notes(FullName) >> Notes(LastName)
  LDIF(givenname:) >> Notes(FirstName)

8. Nakoniec skontrolujte konverziu.

A tu je aplikácia Convertor, verzia 5.1 (self-extracted file, 122 kB).

Ešte upozornenie:
Aplikáciu používate na svoju vlastnú zodpovednosť, preto odporúčam otestovať si konverziu na 2-3 záznamoch, až následne spustiť "ostrú" konverziu (ale pozor - konverzia nekontroluje duplicitu záznamov).

Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 15.03.2003


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Miro Uhlar
Sorry za "samochválu", ale možno to je inšpiratívne.
07.06.2004 15:15