DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

OOP v Lotus Scriptu 2

Vytisknout článek

I když jsem původně chtěl začít se psaním kódu, rozhodl jsem se nakonec vložit jeden mezidíl. Chci vám představit nástroj, který jsem si vytvořil již dříve, a který se mi stal dobrým pomocníkem. Takže - co to je a k čemu to je?


Je to nástroj na vytváření zdrojových kódů na úrovni knihovny. Název "myclassbuilder", je myslím dost výstižný. Poskládaný kód si můžeme vygenerovat do schránky windows anebo do souboru s příponou ".lss". Jako první krok si pomocí myclassbuilderu vytvoříme třídu z minulé kapitoly, kterou pak rozšíříme o metodu sayhello.

Takže, otevřeme si classbuilder a klikneme na tlačítko [Nová knihovna]. V dokumentu knihovny vyplníme políčka například podle následujícího obrázku.Dokument knihovny uložíme a klikneme na tlačítko [Nová třída]. Třída, kterou jsme si vytvořili v minulé kapitole, vypadala takto:

Class Person

Private name As NotesName      
‘Privátní proměnná name třídy person typu NotesName ---------
Private birthdate As NotesDateTime
‘Privátní proměnná birthdate třídy person typu NotesDateTime ---------
End Class

Třída se tedy nazývá "Person" a má proměnné name typu NotesName a proměnnou birthdate typu NotesDateTime.


Pole "Rodičovský objekt" necháme prázdné, protože naše třída není potomkem jiné třídy (podrobněji probereme v dalším díle). V poli "Typ" vybereme hodnotu "Public", protože budeme naši třídu volat i mimo modul knihovny. Do pole "Poznámky" si můžeme zapsat nějakou poznámku. Dokument uložíme. Tím jsme vytvořili třídu "Person". Teď ještě musíme vytvořit obě proměnné. Klikneme na tlačítko "Nová proměnná". Do políčka zadáme název proměnné – v našem případě "name" a rodičovským objektem bude NotesName (pro tato dvě políčka můžeme zadat předdefinované hodnoty v profilových dokumentech – viz outline).

Typ proměnné bude Private a můžeme zadat i nějakou výstižnou poznámku.


Pokud klikneme na tlačítko F9, uvidíme v sekci "Generovaný zdroj", kód vygenerovaný na základě zadaných parametrů. Podobně si vytvoříme i proměnnou birthdate.

Posledním krokem je vytvoření metody "SayHello". Pro vytvoření metody klikneme v dokumentu třídy na tlačítko [Nová metoda]. Název metody je "SayHello" a metoda je veřejná, toto už umíme zapsat. Do pole zdrojový kód si vytvoříme nějaký pozdrav, já použiju messagebox. Tělo metody bude tedy vypadat následovně:

Dim session As New NotesSession
Msgbox "Ahoj " & session.CommonUserName & ".", 0 + 64, "Pozdrav"

A samozřejmě si do pole dáme nějakou poznámku, která nám bude jednoznačně a stručně popisovat tuto metodu. Dokument uložíme a zavřeme.

Posledním krokem je export vytvořeného zdrojového kódu do databáze a úprava zdrojového kódu tlačítka.


Jak jsem se už zmínil, vytvořený kód můžeme vyexportovat do schránky windows anebo do souboru. My použijeme export do schránky windows, sami si pak můžete vyzkoušet i export do souboru. Postup je jednoduchý. Prvním krokem je odstranění knihovny "Person" z databáze. Pak si v myclassbuilderu (v hlavním pohledu) označíme dokument knihovny a klikneme na tlačítko [Kopírovat do schránky].

Otevřeme si "Knihovnu skriptů", vytvoříme si novou knihovnu, do které klávesovou zkratkou Ctrl+V vložíme vygenerovaný kód. Knihovnu uložíme a zavřeme. Otevřeme si stránku s tlačítkem, ve kterém zavoláme metodu "SayHello" viz příklad:

Dim jmenocloveka As NotesName
Dim clovek As Person 'deklarace člověka --------------
Set clovek = New Person 'Inicializace člověka --------
clovek.SayHello 'Pozdrav -----------------------------

Stránku uložíme a zavřeme. Po kliknutí na tlačítko [Create Person] se nám zobrazí messagebox s pozdravem. Pokud pro export použijeme tlačítko "Generovat do souboru", do schránky se nám uloží "include" na vygenerovaný soubor. Věřím, že si tento nástroj osvojíte, a tím si zjednodušíte vytváření objektů a sdílení kódů v rámci týmu.

lekce2.zip

Autor: David Bulejčík
Datum: 13.10.2003


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!


Související články:
» 

OOP v Lotus Scriptu 3

 (Programování, 14.01.2004)

» 

OOP v Lotus Scriptu 1

 (Programování, 24.09.2003)