DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

OOP v Lotus Scriptu 1

Vytisknout článek

Tímto dílem startujeme seriál pro programátory, kteří mají zkušenosti s programováním Lotus skriptu pro aplikační server Lotus Domino. Cílem je přiblížit objektově orientované programování v jazyku, který se nazývá LotusScript.


Poznámka redakce světNotes.cz: Další díly seriálu budou vycházet nepravidelně, jak se autorovi i nám bude dařit je připravovat a zpracovávat. Souběžně s tímto seriálem pro vás připravujeme ještě seriál o Lotus Scriptu pro začátečníky. Na jeho první díl se můžete těšit v nejbližších dnech.

Nejdříve zmíním důvody, které mě osobně vedou k používání objektů:

 • Svět se mění každým dnem. Součástí těchto změn jsou i změny ve způsobu fungování firem a jejich přístupu k zákazníkům. Nejlépe je tyto změny vidět na tom, že dochází k monitorování jednotlivých procesů vně firem, k jejich optimalizaci a nasměrování k co největší výstupní hodnotě, která je pro klienta jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jeho volbu pro určitý produkt. V současné době můžeme tento způsob pozorovat například v tom, že mnohé firmy jsou masově certifikovány dle ISO norem (příkladem je norma ISO 900x:2000). Zjednodušeně řečeno, je to definování vstupních a výstupních procesů, které se týkají předmětu činnosti dané firmy. Může to být nějaký výrobek – např. kolo, auto, elektronická součástka, polévka ze sáčku, ale i služba jako uklízení silnic, audit nebo vývoj softwaru. Pro nás, společnosti nebo jednotlivce zabývající se vývojem programů, které tyto firmy používají, je důležité o tomto faktu vědět. Ptáte se proč? Aplikace, kterou vyvineme a kterou bude klient používat ve svém informačním systému, je součástí procesů vně firem a stejně jako my – dodavatel je součástí hodnocení a zlepšování. Pryč je doba, kdy se firmy chlubily tím, že mají software na míru a od společnosti, jako je IBM. Nikdo se neodvažoval ani zeptat, k čemu jej firma používá, jaká je návratnost investice a jak uživatelé hodnotí přínos systému pro svoji práci. Aplikace samotné se stávají předmětem měření, hodnocení a zlepšování. Pokud vyvinete aplikaci, která bude plná chyb nebo nebude uživatelsky přívětivá, klient na základě hodnocení a měření zjistí, že pro něj není přínosná, a jednoduše se jí zbaví. Naproti tomu, pokud bude pro klienta finančně zajímavá a maximálně funkční (splňující potřeby funkčnosti definované klientem, spolehlivá a uživatelsky přívětivá), stane se předmětem zlepšování a dalšího vývoje. A to je důležité pro nás. :-) Společný dialog vedený s klientem pro zabezpečení maximální funkčnosti aplikace je předmětem činnosti konzultanta. Design aplikace je předmětem činnosti designera. Na programátorech je, aby aplikace byla spolehlivá a aby byla vyvinutá (v rámci možností) co nejrychleji a nejefektivněji (snížení nákladů). Právě tento fakt je jedním z důvodů proč při programování používat OOP techniky.
 • Objektově orientované programování se víc přibližuje "reálnému" světu. Zdrojový kód je vnímán jako skupina objektů, které mají programátorem určené vlastnosti, mohou reagovat na různé podněty (metody tříd) a mohou samy vyvolávat vlastnosti jiných objektů. Je to, jako když potkáte na ulici hezkou holku. Tak nějak automaticky se na ni kouknete a pokud se koukne ona na Vás, tak se usmějete. :-) Dá se tedy s nadsázkou říct, že si vytváříte vlastní virtuální realitu.

Ale teď už pojďme k samotnému programování.

Syntaxe pro definici třídy je následná:

[ Public | Private ] Class jménotřídy [ As základnítřída

- Proměnné [ Private | Public ]
Příklad:

   Private name As String

   ( Pozn. Public určuje, že proměnná je přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu jeho

   existence. Private určuje, že proměnná není přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu

   jeho existence. )

- Vlastnosti [ Public | Private ] Property { Get | Set } názevvlastnosti [ ( [ argumenty ] ) ] [ As typ ] obsah End Property
Příklad:
   Public Property Get GetName As String
     GetName = “John Dee”
   End Property

   ( Pozn. Public určuje, že vlastnost je přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu jeho

   existence. Private určuje, že vlastnost není přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu

   jeho existence. )

- Metody [ Public | Private ] { Sub | Function } názevmetody [ ( [ argumenty ] ) ] [ As typ ] obsah End Sub
   Příklad:

   Private Sub AddAge ( Age As Integer )

   SomeAge = SomeAge + Age

   End Sub

   ( Pozn. Public určuje, že metoda je přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu jeho

   existence. Private určuje, že metoda není přístupná mimo inicializovaný objekt po celou dobu

   jeho existence. )

End Class

A nakonec si vytvoříme jednoduchou třídu Person( funkční příklad je v příloze dokumentu ) se dvěma proměnnými.

Class Person

Private name As NotesName ‘Privátní proměnná name třídy person typu NotesName ---------

Private birthdate As NotesDateTime ‘Privátní proměnná birthdate třídy person typu NotesDateTime ---------

End Class

lekce1.zip


Autor: David Bulejčík
Datum: 24.09.2003


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Miro Uhlar
Pochvala a podnety pre Davida...
24.09.2003 08:59
bubux
Re: Miro Uhlar
24.09.2003 13:46
Rena
Sliby, chyby
08.04.2004 08:33
Milan Svoboda
To: Rena
08.04.2004 13:29
Jiri Krakora
Nevim, nevim
18.05.2004 11:05
Emil Čelustka
RE: Nevim, nevim
18.05.2004 11:49
bubux
ee...
02.06.2004 19:09

Související články:
» 

OOP v Lotus Scriptu 3

 (Programování, 14.01.2004)

» 

OOP v Lotus Scriptu 2

 (Programování, 13.10.2003)