DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Datové schránky - co nás čeká?

Vytisknout článek

Všichni o tom mluví, na každém rohu je to vidět, ale v praxi to nikdo ještě nepoužil. Tak by se ve stručnosti daly popsat Datové schránky a jejich aktuální stav v ČR. V těchto dnech navíc začínají přicházet obálky s přístupovými údaji, takže všeobecný údiv začíná narůstat. Proto přicházíme s krátkým úvodem do problematiky ze strany uživatele, ale i správce informačních systémů.


Datové schránky mají za cíl zmenšit množství papírové komunikace, která v poslední době byla nezbytná téměř výlučně při komunikaci s úřady. V běžné praxi je již dávno vytlačena emailem, takže jde vlastně o přirozený vývoj. Elektronický podpis v emailu dosáhl takového rozšíření a uznání, aby mohl spolehlivě nahradit ručně podepsané dokumentu, takže bylo třeba vytvořit systém, který tuto agendu zastřeší. Zprvu jsem také jásal nad úsporou papíru, a tedy i našich lesů, ale jelikož běžný uživatel stejně každý dokument vytiskne, bude to v tomto směru spíše naopak. Provozovatelem systému se stala Česká pošta, která zrušením zasílání papírových úředních listin zajisté přijde o značnou část příjmu, takže je třeba tento schodek vyrovnat.

Jak to tedy funguje?

Každá právnická osoba, případně orgán veřejné moci, má automaticky zřízenu datovou schránku. Takto schránka slouží obdobně jako jeho schránka poštovní k doručování zásilek. Výhodou je, že obsah těchto zásilek je řízen pravidly, takže si adresát může být jist pravdivostí údajů a bezpečností doručení. Navíc tato schránka žije na Internetu, takže za ní již nemusíte běhat a kontrolovat otevírací hodiny.Nevýhodou je, že jakmile se do schránky přihlásíte, okamžitě jsou považovány za doručené všechny zprávy, které máte práva číst. Vymizí tedy přemýšlení, zda je vhodné zprávu vyzvednou či ne. Doby, kdy každý přemýšlel, zda výzvu s modrým, červeným, či jiným pruhem hodit raději do koše jsou již minulostí.


V první fázi všechny zajímají primárně doručené zprávy. Jelikož již přihlášením do schránky jsou zprávy doručené, nemá smysl se na ně nepodívat. Každá zpráva se skládá z obálky a příloh. Zde při prvním použití uživatel narazí na problém. Je třeba nainstalovat plugin do prohlížeče, který umožní zprávu zobrazit. Vlastní práce totiž není v sofistikovaném webovém rozhraní, ale v ještě více sofistikovaném pluginu od společnosti Software 602. Pro prohlížeč Firefox má pagin řádově 9 MB a jeho instalace vyžaduje restart PC. Musím přiznat, že jsem se s takovým pluginem setkal poprvé.


Důležitý obsah zprávy je uložen v přílohách, většinou ve formátu pdf. Právě ohledně povolených typů příloh probíhá nyní veliká diskuze.

Jelikož Česká pošta není Google, není možno datovou schránku do nekonečna nafukovat. Aby nedocházelo k příliš velkým nárokům na disková úložiště, jsou zprávy uchovávány v systému pouze po dobu 90 dní od doručení zprávy. Následně jsou pouze zarchivovány obálky a přílohy končí v nenávratnu. Aby k tomu nedocházelo, je možné si u České pošty objednat službu Datový trezor, který zajistí uchování zpráv po delší dobu.

Pokud nebudete chtít archivovat zprávy elektronicky, ale v papírové podobě, musíte využívat zpoplatněných služeb stanovišť Czech POINT, které mají možnost vytisknout dokumenty z datové schránky se stejnou platností jako má ověřená kopie dokumentu.

Postup odeslání zprávy je trochu komplikovanější. Zprávu je třeba odeslat do určité datové schránky, ale jak zjistit do které. Možná se blíží doba, kdy kromě adresy, telefonu a emailu na vizitkách budeme mít i ID schránky, do té doby můžeme ale jen hledat a hledat. V současné době umožňuje systém komunikaci pouze s orgány veřejné moci, ale do budoucna bude možno zaslat zprávu komukoli, kdo má datovou schránku.


Výhodou je možnost poslat zprávu současně do více schránek. Jelikož se ale provozovatel bojí zneužití této možnosti, uvidíme, jak to dopadne v reálném provozu.

Následně je třeba do formuláře vyplnit obálku, přidat přílohu a vše odeslat stiskem jednoho tlačítka.


Vše je tedy mnohem jednodušší, než hledání funkční tiskárny, razítka a následné zalepení obálky a odeslání klasickou poštou. Problém ale je, že dokument na sobě nemá podpis ani razítko. Na nedávné konferenci se různé firmy nebyly schopny shodnout, zda je dostačující doručení z datové schránky, nebo zda je třeba ještě přílohy opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem. Pokud navíc je pro danou záležitost podpis více osob, mělo by těch podpisů být několik. Toto je jedna z největších otázek, která do finálního provozu musí být dořešena, neboť značně ovlivňuje možnosti využití systému.

Celé to tedy funguje jako komplikovanější webmail. Dle mého názoru tak komplikovaný, že běžný uživatel bude mít značné problémy jej použít.


Jak je to s placením?

Když posíláte dopis, nalepíte na něj známku. U datových zpráv je to ale komplikovanější. Kromě orgánů veřejné moci je pro uživatele systém zdarma. Orgány budou platit za odeslanou zprávu v závislosti na množství odeslaných zpráv (cena postupně klesá od 17,90 Kč bez DPH až na 9,90 Kč bez DPH). Právě zde nastává nebezpečí zneužití hromadného rozesílání zpráv. Pokud totiž uživatel rozešle na všechny úřady zprávu, na kterou mají ze zákona povinnost odpovědět, může se celý systém zbytečně značně prodražit.

Jakmile bude umožněno zasílání zpráv mezi libovolnými schránkami, bude samozřejmě tato komunikace též zpoplatněna.


Kam systém směřuje?

Jakmile bude spolehlivě fungovat pro komunikaci s orgány veřejné moci, otevře se systém pro komunikaci mezi libovolnými schránkami. Do té dobu bude ale třeba jasně vydefinovat formáty příloh, které systém akceptuje, a také autorizaci příloh. Souběžně s diskuzí o formátech pro datové schránky probíhá diskuze o elektronickém formátu pro faktury, nejspíše aby provozovatel přímo mohl takto účtovat služby za využívání systému.


Co to znamená pro firmy a jejich IT?

Firmy mají povinnost od 1. listopadu schránky používat. Pokud neaktivují schránku sami, dojde k aktivaci automaticky.

IT oddělení musí minimálně otestovat, že osoby využívající datové schránky mají oprávnění k instalaci potřebného 602 XMLFilleru. Bez něj si zprávy ani nepřečtou. Lepší cestou bude asi celé webové rozhraní nechat pouze jako záložní variantu a napojit Datové schránky na existující systémy.

Kromě webového rozhraní je totiž možno ke schránkám přistupovat pomocí webových služeb. Tento způsob je určen zejména pro dodavatele software, kteří tak mohou data zaintegrovat přímo do vlastních aplikací. Pokud již máte elektronickou podatelnu, nebo spisovou službu, neměl by být veliký problém zprávy automatizovaně přijímat do těchto systémů.

Samozřejmě v tu chvíli nastává problém se zabezpečením. Komunikace probíhá pomocí SSL zabezpečených webových služeb. Serverové certifikáty jsou vystaveny autoritou PostSignum, takže nejsou standardně akceptovány defaultní sadou root certifikátů a je třeba je do systému doinstalovat. Přihlášení je možné pomocí jména a hesla, nebo certifikátu. V případě certifikátu se jedná o komerční certifikát buď opět od PostSignum, První certifikační autority, nebo eIdentity. Pozor na rozdíly mezi komerčním certifikátem a kvalifikovaným certifikátem, který se používá na podpis. Kvalifikovaný není možné použít pro SSL spojení, takže pro přístup není použitelný. V případě napojení na aplikace by měl být využit certifikát pro systémové celky, který je ale samozřejmě dražší.

Jakmile vyřešíte problém se zabezpečením, můžete úspěšně komunikovat se svou datovou schránku. V případě automatizovaného přístupu platí stejné pravidlo jako u přístupu manuálního. Jakmile se přihlásíte, všechny zprávy ve schránce jsou považovány za doručené. Není tedy radno ladit funkčnosti proti ostré schránce, k tomu slouží testovací prostředí, které Vám provozovatel na základě žádosti zřídí.

Integrace s vlastní aplikací řeší jeden zásadní problém, a to expiraci zprávy v systému datových schránek. Ve své aplikaci můžete data samozřejmě uchovat po libovolně dlouhou dobu, jen je otázka v jaké podobě. Pro uživatele bude asi nejlepší popisný dokument a přílohy, z právního hlediska ale můžete potřebovat formát, který zaručeně obsahuje stejnou zprávu, jako byla v datové schránce. K tomu slouží XML podepsané certifikátem Ministerstva vnitra ČR a k jeho prohlídnutí opět potřebujete mít nainstalován plugin od Software602 (tentokrát již rovnou v Internet Exploreru, jinak nefunguje asociace ve Windows).

Autor: Martin Přádný
Datum: 13.08.2009


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!