Vývoj aplikácií 10/10: Finalizácia v DMS

Miroslav Uhlár, 5. prosince 2006, světNotes.cz

V poslednej časti seriálu "Vývoj aplikácií v Lotus Notes pre začiatočníkov" nájdete finalizáciu aplikácie DMS - riešenie úloh z predchádzajúcej časti

Z obsahu 10. časti

V poslednej časti budeme spolu riešiť úlohy, ktoré boli zároveň súťažným zadaním z predchádzajúcej časti:


Celý článok vo formáte PDF (166 kB).

Miroslav Uhlár