Refresh vs. Replace designu

Emil Čelustka, 6. května 2003, světNotes.cz

Poměrně často radíme našim zákazníkům v případech všedních záměn. Typickým příkladem takové záměny jsou funkce refresh a replace designu databáze.

Refresh Design

Funkce Refresh Design je z hlediska uživatele velmi jednoduchá. Na výběr máte pouze server, na kterém systém bude hledat databázi, ve které je zapsáno Template name shodné s nastavením v Database Properties.

Podmínkou pro provedení Refresh Design je shodné jméno Template name v obou databázích. Template přitom nemusí být typu NTF, použít se dá jakákoli databáze NSF. Dokonce i ostře používaná, obsahující data.

Pokud v databázi, jejíž design chcete refreshovat není Template name nastaveno, akce v R5 vypíše úspěšné dokončení Refresh přestože není provedena vůbec žádná akce. Pokud existuje více šablon označených shodným Template name, uvidíte dole ve stavovém řádku upozornění, že na serveru existuje více šablon se shodným Template name. Klient provede Refresh, patrně z první šablony, kterou najde. Zde je poměrně častý zdroj chyb administrátorů, kteří mají různé verze shodné šablony umístěné na serveru ve více adresářích.

Vlastní funkce Refresh Design spočívá v porovnání data a času jednotlivých designových prvků, nahrazení starších prvků novějšími, doplnění nových prvků a odstranění prvků v Template smazaných. Problémy vyplývající z porovnávání data a času jednotlivých prvků mohou nastat v případě chyby v nastavení času, například po přechodu ze zimního na letní čas.


Replace Design

Je z hlediska voleb a možností daleko složitější. Vybíráte nejen server, na kterém je uložena šablona, ale také samotnou šablonu. Ta musí být typu NTF a musí být uložena v rootu datového adresáře.


Vlastní funkce Replace Design spočívá v kompletním nahrazení všech designových prvků v databázi bez ohledu na jejich datum a čas vytvoření. Tato vlastnost je podstatná pro případ poškozené databáze, do které prostřednictvím funkce Refresh Design není možné dostat nové designové prvky.

Show advanced templates zobrazí šablony, které jejich autor označil jako pokročilé.

Inherit future design changes je volba, která nemusí být přístupná pro každou šablonu. Nabízí se pouze u šablon, které mají definované Template name. Zaškrtnutím políčka dojde k přepsání Template name v databázi, pro kterou provádíte Replace Design. Naopak nezaškrtnutím dojde k nastavení Template name na prázdné pole. Každopádně, Template name bude v rámci Replace změněno.

Hide formulas and LotusScript zakryptuje design databáze. Při Replace je rozhodující vždy nastavení tohoto pole - bez ohledu na předchozí stav databáze. U databáze s kryptovaným designem můžete provádět Refresh stejně jako u databáze s otevřeným designem. Stav kryptovaný/nekryptovaný design Refresh zachová.


Pozor. V praxi se používají i pokročilejší techniky návrhu designu databáze, při kterých jednotlivé prvky v databázi mohou mít rozdílné Template name. Těmto technikám se ale budeme věnovat jindy.

Emil Čelustka