Unread Marks - 4

Miroslav Uhlár, 11. června 2004, světNotes.cz

Synchronizácia UM (čiže UT medzi replikami) môže v niektorých prípadoch zlyhať. Nižšie sú uvedené typické prípady.

1. Viac používateľov na jednom počítači

UJ (cache.dsk) jedinečný pre klientský program Lotus Notes, nie pre používateľa. Ak teda pracuje na jednom počítači viac používateľov a databáza má viec replík, môže nastať rozsynchronizovanie UM. Ako?

Konkrétny scenár:


Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre používateľa U1 i U2.


2. Používateľ na viacerých počítačoch

Táto situácia je typická pre mobilných používateľov, ktorí pracujú doma na notebooku s lokálnou replikou databázy (typicky to je pošta) a v práci na PC so server replikou.

Konkrétny scenár:
Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre NB a PC prácu v databáze.


3. Príliš veľa prečítaných dokumentov

Tento problém súvisí s limitom UJ, ktorý má obmedzenie asi 20000* záznamov (pre všetky databázy spolu) a cyklicky sa prepisuje. Ak z nejakého dôvodu nedôjde k synchronizácii s UT inej repliky pred dosiahnutím tohto počtu, sú najstaršie záznamy jednoducho ignorované.

Konkrétny scenár:
Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre "staré" čítacie stavy.

*Tento limit je v článku Bill Spencera (The View) uvádzaný ako 3000. Po upozornení mi poslal informáciu, že sa pri písaní článku pomýlil a limit je naozaj asi 20000.


Čo s tým?

V tejto chvíli už vieme kedy a prečo nastávajú problémy. Ako ich však riešiť? O tom v nasledujúcej časti...

Miroslav Uhlár