Čo ma baví na klientovi Notes R6? (II.)

Miroslav Uhlár, 22. srpna 2003, světNotes.cz

Nie vždy je jasná úroveň prístupu používateľa do databázy. Stačí, ak je uvedený vo viacerých, navzájom vnorených skupinách a z jednoduchej otázky sa stáva rébus. Klient Notes R6 však vie pomôcť.

Najskôr stručne zo základov teórie ACL. Úroveň prístupu používateľa vyplýva z obsahu ACL, kde je používateľ identifikovaný:


V prípade, že používateľ patrí do /1/ i /2/, má prednosť nastavenie pre /1/, teda individuálne. A to dokonca i v prípade, že je individuálna úroveň prístupu nižšia ako pre skupinu, ktorej členom je.

V prípade, že existujú viaceré skupinové záznamy /2/, ktorých členom je daný používateľ, tak platí, že "vyššia berie". Teda prístup do databázy je na základe skupiny, ktorá má vyššie oprávnenia.

Zatiaľ je to OK. Predstavte si však, že systém skupín je komplikovanejší, teda vzájomne niekoľkonásobne vnorený. To vôbec nie je "science fiction". Vo chvíli, keď chce používateľ odoslať upozornenie na databázu (ako database link), napadne ho otázka: A bude ju môcť vôbec adresát otvoriť? A ak áno, bude v nej môcť vytvoriť dokument? Odpoveď pomôže nájsť vyššie avizovaný nástroj, ktorý priniesla verzia R6: Effective Access.

Postup používateľa bude teda nasledovný:

/1/ V skúmanej databáze si zobrazí ACL okno.
/2/ V spodnej časti sa nachádza tlačítko Effective Access. Klikne.
/3/ Zobrazí sa dialógové okno, do ktorého zadá alebo vyberie meno používateľa a následne klikne na tlačítko Calculate Access.
/4/ Obsah okna sa aktualizuje pričom sa zobrazia informácie o: /5/ A v tejto chvíli vie, na čom skúmaný používateľ je. Teda minimálne z hľadiska prístupových práv :-)
A ja len dodám: Jednoduché a účinné zároveň.

Miroslav Uhlár