Dokumenty, ktoré sa bránia kopírovaniu

Miroslav Uhlár, 12. dubna 2003, světNotes.cz

Nemôžete skopírovať dokument z elektronickej pošty? Skúsenejší používateľ vie, že to bol zámer odosielateľa. Vo voľbách pre odoslanie jednoducho vybral príslušný parameter (Prevent copying). Ale dá sa s tým niečo robiť?

Samozrejme, že dá.
Všetko má svedomí interné pole $KeepPrivate, ktoré sa parametrom "Prevent copying" nastaví na hodnotu "1". Stačí zmeniť obsah tohto poľa na "0" a správa sa dá zrazu tlačiť i kopírovať. Interné pole je však neprístupné cez štandardné užívateľské rozhranie, preto treba použiť "fintu". Ja odporúčam nasledovný spôsob.

1. Otvorte si sadu ikoniek (File-Preferences-Smarticons Settings...) a doplňte si do aktuálnej sady voľnú ikonku.
2. Zvoľte úpravu ikonky a dajte jej zmysluplný názov. Napríklad "Don' prevent copying".
3. Ako vzorec (formulu) zadajte:

@If($KeepPrivate != "1";@Do(@Prompt([OK];"Informácia";"Dokument je už prístuopný pre tlač i kopírovanie");@Return(""));"");

questionText:="Autor dokumentzabránil jej kopírovaniu i tlači."+@Char(13)+"Chcete dokument \"odomknúť\" ?";

@If(@Prompt([YESNO];"Otázka"; questionText); @SetField("$KeepPrivate";"0");"")

4. Myslím, že kód nepotrebuje komentár. Uložte definíciu ikony.
5. Otvorte elektronickú poštu v pohľade a kurzorom vyhľadajte správu, ktorá bola "zamknutá". Kliknite na ikonku a overte, či funguje...

Výhodou je aj to, že táto funkcia bude fungovať v ľubovolnej aplikácii, nielen v elektronickej pošte. Samozrejme, k príslušnému dokumentu musíte mať autorské právo. Na záver tzv. inšpiračná otázka:
Ako by ste riešili problém s "Return Receipt" nastavením v správe?


Miroslav Uhlár