Produktový leták Domino Express serverů

Emil Čelustka, 12. září 2003, světNotes.cz

Přinášíme vám čerstvou českou verzi produktového letáku Lotus Domino Collaboration Express a Lotus Domino Utility Server Express.

Podle tohoto materiálu mají verze Express o něco více omezení, než o kterých jsme na serveru světNotes.cz dosud psali. Nicméně i tento materiál je napsán natolik abstraktně, že při jeho čtení mých dotazů spíše přibylo. Zodpoví je čas a ... IBM.

Dokument je ke stažení zde (168 k).


Emil Čelustka