OOP v Lotus Scriptu 1

David Bulejčík, 24. září 2003, světNotes.cz

Tímto dílem startujeme seriál pro programátory, kteří mají zkušenosti s programováním Lotus skriptu pro aplikační server Lotus Domino. Cílem je přiblížit objektově orientované programování v jazyku, který se nazývá LotusScript.

Poznámka redakce světNotes.cz: Další díly seriálu budou vycházet nepravidelně, jak se autorovi i nám bude dařit je připravovat a zpracovávat. Souběžně s tímto seriálem pro vás připravujeme ještě seriál o Lotus Scriptu pro začátečníky. Na jeho první díl se můžete těšit v nejbližších dnech.


Nejdříve zmíním důvody, které mě osobně vedou k používání objektů:


Ale teď už pojďme k samotnému programování.

Syntaxe pro definici třídy je následná:

[ Public | Private ] Class jménotřídy [ As základnítřída

- Proměnné [ Private | Public ]
Příklad:

- Vlastnosti [ Public | Private ] Property { Get | Set } názevvlastnosti [ ( [ argumenty ] ) ] [ As typ ] obsah End Property
Příklad: - Metody [ Public | Private ] { Sub | Function } názevmetody [ ( [ argumenty ] ) ] [ As typ ] obsah End Sub End Class

A nakonec si vytvoříme jednoduchou třídu Person( funkční příklad je v příloze dokumentu ) se dvěma proměnnými.

Class Person

Private name As NotesName ‘Privátní proměnná name třídy person typu NotesName ---------

Private birthdate As NotesDateTime ‘Privátní proměnná birthdate třídy person typu NotesDateTime ---------

End Class

lekce1.zip


David Bulejčík