Ako ovplyvňuje nastavenie času parameter "Use OS' Time Zone Settings" ?

Miroslav Uhlár, 7. dubna 2003, světNotes.cz

V nastavení pracoviska ("location" dokument) klienta Lotus Notes sa nachádza prepínač, ktorého význam je iný, než by sa na prvý pohľad zdalo. Väčšina z nás si z jeho popisu odvodí úvahu: Ak ho aktivujem, tak môj Notes klient bude "čítať" čas z operačného systému. No nie je to také jednoznačné...

Prepínač "Use the Operating System's Timezone Settings "sa nachádza pod záložkou "Advanced" (v location dokumente klienta Lotus Notes).

Ak je jeho hodnota Yes, tak nás žiadne prekvapenie nečaká. V prípade zmeny časového pásma v operačnom systéme sa jeho zmena premietne i v klientovi Lotus Notes. A to platí, samozrejme, aj na DST (daylight setting parameter).

Ak však zmeníme parameter na No, tak sa nám ponúkne možnosť na nastavenie časového pásma. Upozorňujem, že inicializačne sa nezohľadňuje DST:Ak zmeníme časové pásmo a dokument uložíme, zmení sa čas aj v operačnom systéme. To je prvé, no zatiaľ menšie prekvapenie. Ak však potom manuálne zmeníme pásmo v OS, tak sa spätne zmení čas (a teda i časové pásmo) aj v klientovi Lotus Notes!

Zhrnuté a podčiarknuté:
Časové pásma (a teda i časy) sú medzi LN klientom a OS synchronizované vždy, je jedno ako je parameter "Use the OS' Timezone settings" nastavený. Rozdiel je jedine v tom, z akého prostredia môžete časové pásmo zmeniť: V prípade No tak môžete urobiť buď z LN alebo OS, v prípade Yes len z OS.

Poznámka:
V prípade prepínania viacerých "location" dokumentov s rozličnými časovými pásmami môže dôjsť k rozsynchronizovaniu časov.


Miroslav Uhlár