DISKUSE
Agent log (1)
04.08.2020 13:17

Traveler se nepřipojí (2)
25.06.2020 08:20

Výběr lidí z AK tiskne jen 3 (2)
22.05.2020 07:41

Sametime 8.0.2 
20.05.2020 15:22

Access to data denied (4)
20.04.2020 15:49

IBM zastavilo provoz knowledge center 
27.03.2020 12:55

Zjištění frontendu/backendu agenta v LotusScriptu (1)
17.03.2020 20:51

export ACL do csv (1)
20.02.2020 09:54


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE


Simulovanie práce s klávesnicou v Notes klientovi


Ak ste niekedy potrebovali v prostredí Notes klienta simulovať prácu s klávesnicou, tak viete, že to nieje jednoduché. Možno cestou je použitie WIN 32 API a jeho metódy "keybd_event".
Miroslav Uhlár (09.05.2003 00:00)

Dokumenty, ktoré sa bránia kopírovaniu


Nemôžete skopírovať dokument z elektronickej pošty? Skúsenejší používateľ vie, že to bol zámer odosielateľa. Vo voľbách pre odoslanie jednoducho vybral príslušný parameter (Prevent copying). Ale dá sa s tým niečo robiť?
Miroslav Uhlár (12.04.2003 00:00)

Dostupnosť menu príkazov v Notes klientovi.


Notes klient je "thick". Používateľovi dáva k dispozícii množstvo funkcií, ktoré sú dostupné naprieč aplikáciami. No čo v prípade, ak je potrebné urobiť aplikáciu, v ktorej nemá byť dostupný určitý menu príkaz? Napríklad zneprístupníť v pohľade menu príkaz "File-Export"...
Miroslav Uhlár (30.11.2002 08:00)

Mini-konzola k Domino serveru


Občas sa potrebujem "rýchle pozrieť" na konzolu niektorého z našich Domino serverov. Napríklad, či má niekto otvorenú databázy XY.nsf. Myslíte, že je potrebné spúšťať prostredie Domino Administrator? Nie...
Miroslav Uhlár (22.11.2002 08:00)

Notes/Domino R6 Pre-Release 2 - designer


Pokračujeme ve výčtu změn, které přináší pre-release verze 2. Výčet změn designera je sice kratší, ale neméně zajímavý
Emil Čelustka (13.05.2002 00:00)

Jak obejít limit max. 32768 prvků v LotusScriptovém poli?


Běžně není možné v LotusScriptovém poli definovat více než 32768 prvků v jednom rozměru, tj. např. prvek(32769) již je vyhodnocen jako chybný. Toto omezení je možné obejít definicí třídy IntegerArray.
Zdeněk Michálek (01.06.2001 00:00)

Jak chránit kód knihoven LotusScriptu?


U notesovských aplikací vyvinutých na zakázku často není žádoucí předat zákazníkovi i kompletní zdrojové kódy knihoven. Důvod je vcelku jasný - LotusScriptové knihovny, které vývojář používá, jsou často předmětem dlouhého vývoje a ne vždy je zákazník hodlá koupit. Co v takovém případě?
Zdeněk Michálek (30.05.2001 00:00)