světNotes.cz

IBM Symposium o spolupráci
Novinky
02.06.2006 - Martin Humpolec

Je krásné mít možnost vrátit se do historie a podívat se, jak se psalo o ročnících 2003 a 2004. Ročník 2005 byl v tomto směru výjimkou – server světNotes.cz o něm nepřinesl informace. Stejně jako u předchozích ročníků se ovšem lze ptát, kde usnula propagace – na internetu mnoho informací nebylo, na několika stránkách partnerů visela pozvánka, tiskovou zprávu IBM nevydala. Pokud se ovšem člověk pídil více, tak zjistil, že do vybraných periodik byly umístěny letáky a akce byla také uvedena na webu IBM. Zda to bylo moc nebo málo musí posoudit každý sám, neboť výsledek se dostavil – 220 účastníků dorazilo ve středu do hotelu Don Giovanni a těšilo se na připravené novinky.

Úvod akce měl pevně ve svých rukách René Zahradník, který symposium zahájil a seznámil účastníky s programem. Následně jsme mohli sledovat vize IBM v brandu Lotus a seznámení s novinkami, které nastupují "dnes". Pojem "dnes" vysvětluje totiž Radovan Dršata, který si toto seznámení vzal za své, jako něco, co je dostupné dnes, nejpozději do tří měsíců či půl roku. Tedy výhled, kterému stojí za to věnovat pozornost a připravovat se na novinky.


Novinky od zdroje

Následovalo rozdělení do tří oddělených bloků, věc, která byla vyzkoušena již v roce 2003 a tehdy si moc zastánců nezískala. Letošní ročník byl ovšem jiným. První blok byl věnován prezentacím IBM a byl věnován novinkám, které se lidé mohou dozvědět právě od IBM.

Postupně jsme byli od Reného Zahradníka seznámeni s novými cestami ke spolupráci v podobě Workplace Services Express a Workplace Forms – technologii pro elektronické formuláře. Vojtěch Trš ukázal zajímavosti na WebSphere Portal Serveru verze 6 a také prezentoval novinku v portfoliu IBM – Portlet Factory, produkt který se ještě pořád skloňuje i pod svým původním jménem – Bowstreet.

Petr Kunc, nový člověk v řadách IBM, prezentoval asi nejzajímavější část – novou verzi Lotus Notes, známou pod kódovým jménem Hannover, a Sametime verze 7.5. Obrazovky, které jsme měli možnost shlédnout, naznačovaly, že tolik kritizovaný vzhled aplikací se bude měnit a mnohdy k výrazně lepšímu. Jenom neříkat hop dokud člověk nepřeskočí.

Následovala "vsuvka" v jinak čistě softwarovém programu v podobě informací o IBM hardwaru, kterou měl na starosti Petr Plodík. Mít možnost vidět, co vše v dnešní době může hardware umět, bylo velice zajímavé a poučné.

Celý blok IBM prezentací byl završen prezentováním české verze Lotus Notes 7 v podání Martina Humpolce. Pro mě osobně bylo překvapením, kolik zákazníků již novou verzi používá a těší se z poskytovaných výhod.


Zkušenosti z praxe

Blok, který probíhal v salónku Donna Elvira, se věnoval prezentacím zákaznických řešení, z nichž každé bylo postaveno na jiném produktu brandu Lotus. Narozdíl od roku 2003 nebyl nazván prezentací úspěšných řešení, ale jak prohlásil René Zahradník ve svém úvodu: "nebudou zde prezentována typická řešení, ale ta která se povedla". To, myslím, všechny partnery opravdu potěšilo.

První prezentace, v podání společnosti Your System, seznámila s možností správy internetových a intranetových stránek v prostředí společnosti Technické správy komunikací Praha. Asi pro většinu přihlížejících byla zajímavá minimálně v tom, jaké všechny informace je možné na tomto webu nalézt.

Společnost VUMS Legend se mohla pochlubit projektem elektronického vzdělávání pro Úřad vlády České republiky a v prezentaci neváhali upozornit i na úskalí, která vlastní projekt provázela.

O způsobu správy dokumentů v podání společnosti Operátor trhu s elektřinou referovala společnost DIGI TRADE. Ukázali způsob řešení dvou, složitostí odlišných, aplikací včetně přínosů, které nasazení systému přineslo.

CRM a QMS, dvě oblíbené zkratky, skloňovala společnost ADT Systems v několika podobách. Ostatně skupina společností ESA není malým zákazníkem a tak zkušeností z projektu bylo více než dost.

Poslední prezentaci tohoto bloku, tentokráte na módní téma PDA a jejich spojení s Lotus Notes, prezentovali pracovníci společnosti CS Development s opravdovým zapálením na příkladu inventarizace majetku.


Integrace v praxi

Integrace v praxi byl název bloku přednášek, které se konaly v salónku Donna Anna. Každá z nich se věnovala prezentaci řešení, které integruje svět Lotus Notes s něčím okolo.

Zahájení měla na starosti společnost DATASYS s tématem, které mnozí lidé již vypustili ze svých hlav a které přesto spoustu dalších přitáhlo – integrace faxů a telefonů se světem Lotus Domino.

Téma, které je velice zajímavé pro většinu, nejen obchodních, společnosti – datamining z aplikací, které běží nad Lotus Notes. Využití nové verze 7 a jejího spojení s DB2 si vzala za své společnost CubeTeam a je nutné říci – vypadá to pěkně.

Řízení společnosti pomocí portálu, téma, které je vděčné a přitom obtížně uchopitelné, protože pod pojmem portál každý chápe něco trochu jiného. Společnost Trask solutions dokázala zaujmout svým přístupem k řešení této zapeklité otázky a na příkladu konkrétního klienta vysvětlit jeho výhody i nevýhody.

Sestavování rozpočtu a eProcurement jsou dalšími tématy, které hýbou světem dnešní doby. Společnost PosamIT ukázala svůj přístup k celé záležitosti na příkladu konkrétní banky a současně také ukázala možností spojení SAPu a Lotus Notes.

Řízení interních a externích služeb se zaručenou úrovní – komplikovaný název prezentace společnosti OR-CZ, který za sebou měl jednoduché vysvětlení a zajímavého zákazníka – Fakultní nemocnici v Motole.


Závěrem

Po závěrečných otázkách a odpovědích následoval raut, na který již mnoho lidí nezůstalo. To byla škoda i výhoda zároveň – bylo dostatek jídla a pití, ale hlavně času na probrání záležitostí pracovních i těch soukromých.

A zhodnocení celé akce? Za sebe mohu říci úspěch – plánovaný počet návštěvníků byl splněn, přednášky byly zajímavé a, hlavně, všechny podobně obsazené a je tedy nejvyšší čas začít přemýšlet nad příštím ročníkem a jeho realizací. Půjde opět o akci zaměřenou na zákazníky a obecné povídání o produktech, s případnými ukázkami řešení nebo se posuneme k akci typu Lotusphere comes to you, kde budou probírány i technické věci a prezentovány konkrétní problémy a jejich řešení? Máme zde dostatek kvalitních lidí, kteří by byli schopni a ochotni prezentovat na takovýchto přednáškách? Bude to zajímavé pro zákazníky a dokáže jim to, že komunita je silná, kvalitní a produkt není k zahození? A máme vůbec zájem dozvědět se takovéto věci od IBM nebo si raději počkáme, s čím nás překvapí jednotliví partneři?

To vše poznáme již příští rok. A do té doby – Quo vadis, Lotus?