světNotes.cz

Replikace dat - základní nastavení
Novinky
27.06.2003 - Emil Čelustka

Především je třeba zdůraznit, že nebudeme suplovat programovou dokumentaci. Nebudeme se tedy věnovat způsobům, jak vytvořit repliku. Od toho jsou manuály, byť ve většině případů v angličtině. Podíváme se spíše na zajímavé funkce a některé jejich důsledky.


Kdy můžu vytvořit repliku

Zde je potřeba rozlišit kde chcete repliku databáze uložit. Pokud má nová replika být na vašem počítači, může repliku vytvořit každý, kdo má práva alespoň Depositor. Nebudete sice dostávat ze serveru žádné dokumenty, ale pro vaši potřebu vytváření nových dokumentů a jejich odesílání na server je to dostačující.

Komplikovanější situace je v případě potřeby vytvořit novou repliku na serveru. Pro tuto operaci totiž musíte mít oprávnění s server dokumentu v záložce Security v sekci Server Access políčko Create New Replicas. Pokud zde nejste uvedeni, novou repliku na server neumístíte.


Replication Settings

V následujícím textu jsem použil obrázky z verze R6, které musely být pro potřeby tohoto článku ořezány. Nehledejte proto prosím 100% shodu s vašimi dialogy.


Basics Replication Settings

Na záložce Basics si všimneme dvou nastavení.

Receive documents form server dává uživateli s pomalou linkou (například mobilním uživatelům s GSM) omezit příjem dokumentů ze serveru v závislosti na jejich velikosti (Partial Documents), případně velikosti připojených souborů, nebo změnit pořadí, ve kterém jsou dokumenty přijímány (Smallest Firs). Na tyto možnosti, především v nastavení replikace poštovní schránky, uživatelé často zapomínají. Přitom stačí, aby se v databázi objevil 5 MB mail a na velmi pomalé lince, kterou GSM stále je, naděje skončily.

Apply changes to all locations je nová volba v R6. Základní nastavení jsou totiž závislá na právě používané Location (Pracoviště?). Prostřednictvím této volby můžete své nastavení promítnout do všech Locations.


Space Savers Replication Settings

Na záložce Space Savers najdeme především jednoduchý interface pro omezení rozsahu replikovaných dat prostřednictvím výběru některého z pohledů.

Remove documents not modified in the last X days je mimořádně zajímavý parametr se základním nastavením 90 dnů. Jeho zajímavost ale nespočívá v tom, co svým názvem proklamuje, a také dělá, ale především ve skryté funkcionalitě, která je na něj navázána. Ovlivňuje totiž také značky o smazání dokumentů, které jsou uchovávány v databázi po dobu rovnající se 1/3 z X, v našem případě tedy po dobu 30 dnů. Pokud se z jakéhokoli důvodu potřebujete zbavit značek o smazání dokumentů ihned, stačí do pole zadat hodnotu 0 a kliknout na OK. Zaškrtnutí funkce Remove documents ... přitom nejenže není nutné, ale je přímo nežádoucí. Po čase je dobré se do nastavení vrátit a původní hodnotu X obnovit. Tento trik je jediným způsobem, jak se značek o smazání dokumentů zbavit.


Other Replication Settings


Temporarily disable replication for this replicaje příjemná funkce dočasně bránící replikaci databáze. Proč se o existenci tohoto parametru vůbec zmiňuji? Protože občas řešíme problémy zákazníků, kteří si z nějakého důvodu replikaci "dočasně" vypnuli a prostě a jednoduše si ji zapomněli zase vypnout a obracejí se na nás s prosbou o řešení problému proč se jim nereplikuje databáze.

Only replicate incoming documents saved or modified after je datum, které omezuje stáří dokumentů, které budou replikovány. Parametr je svázán s parametrem Remove documents not modified in the last X days. Změnou X v nastavení Remove documents ... se mění datum v Only replicate ... V diskuzích na našem serveru světNotes.cz se objevil dotaz na "záhadné" změny zde uvedeného data a právě provázanost těchto dvou parametrů je toho příčinou.


Advanced Replication Settings

Je spíše pro pokročilé uživatele, kteří jsou schopni vytvářet Select formuli, prostřednictvím které se budou replikovat data. Stačí zaškrtnout Documents by selection formula a objeví se dialogové okno pro zápis formule. V některých případech může Selection formula prodlužovat dobu replikace o dobu, po kterou server pro vás dynamicky sestavuje seznam dokumentů k replikaci. Jedná se především o velmi rozsáhlé databáze a komplikované Seleciton formuly. Prodlužuje se pouze doba, než vám server začně posílat data. Druhý efekt selektivní replikace jsou zvýšené nároky na výpočetní výkon serveru po dobu sestavovaní seznamu dokumentů.