světNotes.cz

Unread Marks - 4
Novinky
11.06.2004 - Miroslav Uhlár

1. Viac používateľov na jednom počítači

UJ (cache.dsk) jedinečný pre klientský program Lotus Notes, nie pre používateľa. Ak teda pracuje na jednom počítači viac používateľov a databáza má viec replík, môže nastať rozsynchronizovanie UM. Ako?

Konkrétny scenár:


Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre používateľa U1 i U2.


2. Používateľ na viacerých počítačoch

Táto situácia je typická pre mobilných používateľov, ktorí pracujú doma na notebooku s lokálnou replikou databázy (typicky to je pošta) a v práci na PC so server replikou.

Konkrétny scenár:
Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre NB a PC prácu v databáze.


3. Príliš veľa prečítaných dokumentov

Tento problém súvisí s limitom UJ, ktorý má obmedzenie asi 20000* záznamov (pre všetky databázy spolu) a cyklicky sa prepisuje. Ak z nejakého dôvodu nedôjde k synchronizácii s UT inej repliky pred dosiahnutím tohto počtu, sú najstaršie záznamy jednoducho ignorované.

Konkrétny scenár:
Dôsledok: Rozsynchronizovanie UT pre "staré" čítacie stavy.

*Tento limit je v článku Bill Spencera (The View) uvádzaný ako 3000. Po upozornení mi poslal informáciu, že sa pri písaní článku pomýlil a limit je naozaj asi 20000.


Čo s tým?

V tejto chvíli už vieme kedy a prečo nastávajú problémy. Ako ich však riešiť? O tom v nasledujúcej časti...