světNotes.cz

Kalendár českých a slovenských mien
OpenSource
20.08.2003 - Miroslav Uhlár

Nižšie priložená aplikácia "Meniny" je naplnená kalendárom slovenských a českých mien. Vopred upozorňujem, že som ju pripravoval v roku 1999, takže ak medzičasom nastali nejaké zmeny (hlavne v českom kalendári), tak si ju upravte. Aplikáciu možete použiť buď priamo alebo sprostredkovane volaním z inej aplikácie.

Priame použitie
Po nainštalovaní na server a nastavení (podľa interných pravidiel) ju môže používateľ použiť na zobrazenie záznamov v kalendárovom pohľade alebo na vyhľadanie určitého mena. V aplikácii nie je žiadna logika, ako tip vám dávam to, čo sa ujalo u nás:
Agent, ktorý každé ráno zistí z firemného modulu pre Contact Management (aplikácia Adresár) osoby, ktoré majú dnes a zajtra meniny a následne odošle zainteresovaným osobám poštové upozornenie, napríklad s takýmto obsahom:A vzťahy so zákazníkmi sa môžu zlepšovať - veď koho nepoteší gratulácia k meninám :-)?

Nepriame použitie
Z iných aplikácii za účelom zistenia menín pre konkrétny dátum. Ako príklad uvádzam @Formula sekvenciu, ktorú mám vloženú v udalosti PostOpen udalosti svojho Inboxu.
Aplikácia
Kód
kalendar.zip
Meniny_KOD.txt

A nezabudnite si v kóde upraviť cestu k aplikácii...