světNotes.cz

Lotus Sympózium 2002
Novinky
24.10.2002 - Miroslav Uhlár

No a potom bude musieť každý z nás vybojovať vnútorný zápas - či je stratég alebo technológ. Program je totiž rozdelený do dvoch paralelných sekcií, čo je určite dobrý prístup, záležať bude iba na jeho naplnení.

Technológom sa budú prednášajúci pokúšať objasniť vzťah Domino platformy a technológií ako WebSphere, JSP, WebServices, LEI, LWF. No a nikdy nekončiaci "sizing&tuning" problém sa bude preberať v tzv. "HW lab".

Stratégovia a software architekti budú zase objavovať čaro produktov ako LWF, Domino.Doc, WS Portal, Lotus Collaborative tools, ku slovu sa dostane aj pervasive computing a e-learning.

Okrem toho budú počas celého dňa prezentovať svoje riešenia IBM partneri (Ability, Ditec, LOGIN, PosAm). Nakoniec sa však všetci stretnú: Po diskusii, zrejme viac-menej formálnej, sa totiž začne spoločenský večer. No a to je skutočne výborná "collaborative platform"...

Napriek tomu, že sympózium je spoplatnené a kvalita jednotlivých blokov sa - diplomaticky povedané - nedá vopred odhadnúť, odporúčam ho. A to nielen preto, že v hoteli Fórum dobre varia.

Odkaz pre usporiadateľov: Pozvánka na sympózium je síce pomerne vkusná, no prečo na nej stvrdol "pracovný tým"?