světNotes.cz

Jak spouštět @formula jazyk či Lotus Script z JavaScript jazyka
Novinky
19.11.2002 - Franta Cimmer

Formula jazyk je velmi rychlý a dobře optimalizovaný. Spousta funkcí je výrazně rychlejších než ve "vyšším" programovacím jazyce jako je Lotusscript. Proto spousta programátorů využívá jeho možnosti i v LotusScriptu (například práce se seznamy/listy). Naopak v Javascriptu většina funkcí neexistuje. Existuje však řešení, obvzláště použitelné na webu:

1. Ve formuláři si vytvořte tlačítko s vaším scriptem, či @ formulkou.
2. Tlačítku přiřaďte ID. (Záložka HTML ve vlastnostech tlačítka). Pokud nechcete aby toto tlačítko bylo na webu vidět, přidejte do řádku "Style" na stejné záložce text: display:none
3. Ujistěte se, že ve vlastnostech databáze je zaškrtnuto "Use JavaScript when generating pages".

A teď již stačí přidat kamkoli do stránky následující skript:

document.all.id_tlacitka.click()

kde id_tlacitka je retězec, ktery jste použili v kroku 2.