světNotes.cz

Prezentace z Lotus Symposium Praha 2003 - IV.
Download
05.08.2003 - Emil Čelustka

Prezentace úspěšných řešení byla doprovázena malým zájmem posluchačů. Ti svoji pozornost soustředili spíše na techničtější přednášky. Zájem posluchačů kopíroval i zájem reprezentantů firem, u nichž byla úspěšná řešení implementována. Prezentace bez těch, kteří by podle názvu sekce měli být spokojenými zákazníky tak postrádaly to nejpodstatnější - šťávu. Je také škoda, že hlavním kritériem pro výběr úspěšných řešení bylo stát se Zlatým partnerem Symposia a zaplatit s touto rolí související poplatek v řádu desítek tisíc korun.
Přednáška
Soubor
Implementace Lotus Notes ve skupině UNIPETROL
Dan Bureš a Vlastimil Kaplan
S01 - Unipetrol.pdf
Technologie řízení pro eHR
Jiří Navrátil a René Zahradník
S02 - LMC CS Development.pdf
Centrální podatelna s výpravnou Severočeská energetika, a.s.
Dalibor Lukeš a Martin Humpolec
S03 - Podatelna SCE.pdf
Auditorský informační systém
??
S04 - Auditorský informační systém.pdf
Aplikace pro likvidaci přijatých faktur v Lotus Notes
Radek Mikyska a Jaroslav Daněček
S05 - Podpora obchodních cinnosti.pdf
Aplikace evidence veřejných zakázek
Ludvík Engel a Martin Čulík a Martin Sedláček
S06 - System zprac_ ver_ zakazek.pdf

Pozor! Narozdíl od předchozích uvedených prezentací, tyto materiály byly připraveny reprezentanty několika firem. Na kvalitě předložených materiálů je to znát - používají exotické typy písem, některé z nich jsem na svém počítači díky chybějícímu písmu nepřečetl vůbec. Jinými slovy: Za čitelnost prezentací redakce neručí.