světNotes.cz

Konverzia LDIF do osobnej adresnej knihy
Novinky
15.03.2003 - Miroslav Uhlár

Skôr, ako popíšem utilitku "Konvertor LDIF > Personal Address Book", tak aspoň trochu teórie:

LDIF je skratka pre Lightweight Data Interchange Format, ktorý je používaný LDAP servermi/klientami. Inak povedané, ide o dátový štandard pre výmenu adresárových záznamov. Ak teda potrebujete importovať záznamy z "nejakej" adresnej knihy (napr. Netscape), môžete použiť nasledovný postup:

1. Exportujte záznamy do LDIF formátu (zvyčajne netreba so schémou nič robiť), jednotlivé záznamy majú asi nasledujúcu štruktúru:


2. V prostredí Lotus Notes otvorte aplikáciu "Konvertor"
3. Tlačítkom "Nová konverzia - LDIF>>PAB" otvorte konverzný formulár, ktorý vyzerá asi nasledovne:
4. Upravte cestu k osobnej adresnej knihe
5. Otvorte LDIF súbor vtextovom editore a skopírujte (všetky alebo časť) na clipboard.
6. Vložte obsah clipboardu do vstupného poľa
7. Spustite konverziu, ktorá vytvorí záznamy a priradí LDIF k Notes poliam nasledovne:

8. Nakoniec skontrolujte konverziu.

A tu je aplikácia Convertor, verzia 5.1 (self-extracted file, 122 kB).

Ešte upozornenie:
Aplikáciu používate na svoju vlastnú zodpovednosť, preto odporúčam otestovať si konverziu na 2-3 záznamoch, až následne spustiť "ostrú" konverziu (ale pozor - konverzia nekontroluje duplicitu záznamov).