světNotes.cz

Lotus oznámil konec podpory R5
Novinky
17.08.2004 - Emil Čelustka

30. září 2005 bylo stanoveno jako datum, kdy skončí podpora následujících produktů:


Stažení R5 z prodeje bude provedeno podle následujícího harmonogramu:

9. září 2004
budou staženy z prodeje Lotus Notes/Domino verzí 5.0.0 - 5.0.10

25. března 2005
budou staženy z prodeje Lotus Notes/Domino verzí 5.0.11 a 5.0.12

23. září 2005
bude stažena z prodeje Lotus Notes/Domino verze 5.0.12

Poslední objednávky uvedených verzí budou přijímány nejpozději 3 pracovní dny před stažením z prodeje.


Co to znamená?

Takovéto oznámení v praxi znamená hned několik věcí. Především nelze donekončna podporovat starší verze programů a s blížící se Notes/Domino 7 je takový krok veskrze logický. Zákazníci mají možnost migrovat na verze R6 a R6.5, z nichž se jako podařená jeví především poslední 6.5.2. Ostatně podle některých průzkumů už tak více než 70% z nich udělalo. Někteří možná budou chtít přeskočit jednu verzi a počkají si až na R7 - proti takovému rozhodnutí nelze nic namítat.

Druhý význam oznámení je politický. Jde o to vytvořit na zbývající uživatele R5 určitý psychycký tlak, díky kterému se mnozí z nich rozkývají a provedou migraci na některou ze stávajících verzí nebo se začnou systematicky připravovat na instalaci R7. Pokud by se vám náhodou tato skutečnost nelíbila, bude lepší se s ní smířit. Takový postup je zcela běžný.

Pozitivní na celé věci je, že IBM své rozhodnutí oznamuje více než rok dopředu a že zákazníkům s individuálními smlouvami bude poskytovat servis dle sjednaných podmínek i po oznámeném oficiálním konci podpory.