světNotes.cz

Česká verze R6 nadohled!
Novinky
23.01.2003 - Emil Čelustka

Česká verze Lotus Notes R6 má být k dispozici od 18. února 2003.

Nemohu nevzpomenout informaci, kterou na oficiálním představení Lotus Notes R6 v rámci výstavy Invex 2002 uvedl pan Trš, který vycházeje z obvyklého 3 měsíčního zpoždění českých verzí odhadl termín uvedení české verze na trh na počátek letošního roku. Fakt, že skutečnost je ještě o jeden měsíc delší (R6 byly uvedeny na trh 16. října 2002), může mít dvě příčiny. Nezbývá než doufat, že tou skutečnou příčinnou zpoždění je zvýšená pozornost věnovaná překladu.

Běžní uživatelé se tedy konečně mohou těšit na nové funkce R6 v mateřském jazyce. Na druhou stranu ovšem neznám LN vývojáře nebo profesionála, který by používal českou verzi těchto produktů.