světNotes.cz

Co nedovolují licence Express?
Novinky
02.10.2003 - Emil Čelustka

S postupem času vyplouvají na povrch další a další "skryté vady" nového licenčního modelu Express. Počáteční nadšení sice ještě pořád existuje, dostává však větší či menší rány. Jak vyplynulo ze včerejšího setkání IBM Business partnerů orientovaných na Lotus software, nemá vedení IBM připraveny všechny možné scénáře a tak se výklad nových licenčních podmínek v podstatě vyvíjí za chodu.


Modely, které jsou nepřípustné

Máte zákazníka, který již vlastní Domino server a klienty Lotus Notes, který chce rozšířit počet svých klientů. Může si koupit licence Express, případně pro nové klienty nainstalovat jeden nebo více Domino serverů. Ale uoha! Klienti Express mohou přistupovat pouze k Domino serveru Express, ale už ne na existující Domino server. A naopak. Majitelé plnohodnotných licencí Lotus Notes nesmějí přistupovat na Domino Express server. Problém spolupráce mezi Express a nonExpress částí firmy je možné řešit prostřednictvím replikace mezi servery Domino a Domino Express.

Další problém nastane u zákazníka, který na licencích Express "vyroste". Pokud dosud nakupoval pouze licence Express a teď by potřeboval vlastnosti, které jsou vyhrazeny pouze plnohodnotným licencím, nemůže s možností upgrade na plnohodnotné licence počítat. Upgrade, ale ani downgrade, totiž není možný. To může být potenciálně značný problém a protože zákazník, který investoval značné prostředky nebude ochoten jen tak s lehkým srdcem zaplatit klientské licence ještě jednou. Snad i proto tak nějak neoficiálně zaznělo přesvědčení, že možnost upgrade se s časem v nabídce objeví.

Naopak s možností downgrade počítat nelze. Jistou logiku to má, ale já bych na to ale nespoléhal. Stačí totiž, aby byl povolen přístup plnohodnotných klientů Lotus Notes na nové Domino Express servery a faktický downgrade je na světě. A k tomu může dojít ze dne na den.


Jak to bude v praxi?

Především první uvedené omezení si v praxi nedokážu představit. Omezení je totiž pouze licenční, nikoli technologické. V praxi tedy nebude jednoduché zajistit, aby uživatel vybavený jednou z diskutovaných licencí v rámci jedné organizační jednotky nepřistoupil na server druhého licenčního modelu.

Na druhou stranu se jako na běžícím pásu objevují nové a nové obchodní modely, které se s využitím nových Express licencí stanou pro zákazníky velmi zajímavé. V poslední době jsem již dělal několik nabídek, které s novým licenčním modelem dostávají vpravdě novou šťávu. Poprvé v životě totiž nabízím zákazníkům řešení, ve kterém aplikační prostřední (Domino server) není výrazně dražší než cena aplikace samotné. Technologie se tak konečně dostává do roviny, kdy pro zákazníka není podstatná.

Hezký je i ten pocit, že už se nemusím bát okamžiku kdy budu muset potenciálnímu zákazníkovi sdělit, že Domino server ho bude stát 90 tis. Kč. To byl ostatně moment, ve kterém končila většina snah o prosazení řešení na platformě Lotus Notes/Domino. Současně to byl i důvod, proč jsme nikdy aktivně neoslovovali náhodné zákazníky. Z cenových důvodů do SMB segmentu prodávala téměř výhradně konkurence. A teď se to všichni budeme muset naučit. :-)