světNotes.cz

Jak nastavit RedHat Linux, aby čeština na Dominu byla česká ?
Novinky
08.11.2000 - Zdeněk Michálek

Protože jsem tuto záležitost "objevoval" už asi potřetí, raději o ní napíši - je možné že se s ní potkalo víc uživatelů.

Při instalaci serveru postaveného na Linuxu většina uživatelů volí US prostředí. Problémem pak je, že server Domino běžící pod tímto operačním systémem vypisuje datum a čas podle "amerického" standartu a vůbec má s češtinou problémy (a to i při provedení patřičných úprav v notes.ini).

Po provedené instalaci proto změňte obsah souboru /etc/sysconfig/i18n. Pokud si přejete používat unikódové konzolové fonty, na:


nebo pro normální fonty na:
Bližší informace jsou v Czech-howto, kde jsem potřebné informace našel.