světNotes.cz

PC Magazine: Porovnanie e-mail serverov
Novinky
11.02.2004 - Miroslav Uhlár

Analýzu začína konštatovaním, že enterprise e-mail prerástol hranice jednoduchej messaging funkčnosti a stáva sa z neho collaboration nástroj. A preto z analýzy vynecháva jednoduché e-mail systémy a sústreďuje sa na nasledovné technológie:


Samotné testovanie i názory je najlepšie prečítať si v pomerne rozsiahlom článku "E-mail servers". Na tomto mieste podtrhnem len závery z "Editors Choice":

Exchange je pochválený za intuitívnosť a príjemnosť používateľského rozhrania. Jeho inicializácia však vôbec nebola jednoduchá.

SUSE OpenExchange prekvapil silou collaboration nástrojov (zdieľaný kalendár, instant messaging, podpora pre project management).

No cenu "PC Magazine Editor's Choice" získal IBM Domino 6.5, pričom tento výber sa opieral o dva argumenty:

A ja za seba dodávam:
Pre ortodoxných Domino "fans" je to ďalšie pozdvihnutie sebavenia, pre nezávislých konzultantov a IT architektov zase významný orientačný bod.