světNotes.cz

Získejte Uživatelskou příručku Lotus Notes v češtině!
Novinky
12.03.2004 - Emil Čelustka

Je pro mě opravdu velkým potěšením psát tyto řádky. Jsou totiž důkazem, že v IBM se věci začínají měnit k lepšímu. Naslouchat svým zákazníkům je totiž základní krok.

Neméně potěšující je i skutečnost, jakými cenami se IBM rozhodla tuto anketu podpořit. Na 300 těch nejrychlejších z vás, čeká kniha Lotus Notes - uživatelská příručka. Omezující podmínkou je 1 kniha na společnost a podmínka, že společnost musí být registrovaným uživatelem produktů Lotus. Tuto skutečnost bude IBM před odesláním knihy ověřovat ve svých databázích a kontaktovat ty z vás, kteří takovu registraci nemáte - aby jste si registraci doplnili. Rozhodně se nemusíte ničeho bát :-)

Všichni účastníci ankety pak budou zahrnuti do slosování o hlavní cenu: 4 denní kurz Lotus Domino V6 – Application Development Intermediate Skills v hodnotě 17.200 Kč. Má tedy smysl odpovídat i každý sám za sebe, přestože je vás ve firmě víc a příručku můžete dostat maximálně jednu. Slosování o hlavní cenu se účastní všichni!

Slavnostní vylosování výherce hlavní výhry proběhne na semináři IBM s názvem Portal jako Dynamic Workplace, který se koná dne 30. března v Praze.

Hodně štěstí přeje redakce světNotes.cz.

A to nejdůležitější nakonec: http://www.svetNotes.cz/anketa.