světNotes.cz

Úspěšný vývoj a zavedení aplikace 'Změnové řízení' ve společnosti IVAX Pharmaceuticals
Novinky
10.09.2004 - Redakce

Aplikace má za úkol zjednodušit a hlavně zrychlit proces schvalování jednotlivých požadavků na změny. Požadavek na změnu musí schválit mnohdy až 10 schvalovatelů, kteří se nacházejí v jiných odděleních, jiných budovách. Doposud byly všechny tyto požadavky schvalovány na papírových formulářích a to včetně příloh o mnoha desítkách stran. Průměrné schválení jedné změny trvalo 36,4 dnů.V první fázi, která byla dokončená v roce 2003 byla provedená analýza všech procesů a vývoj pilotní verze v českém jazyce. Do všech schválení byl implementován elektronický podpis a aplikace úspěšně prošla bezpečnostní validaci.  Zajímavostí aplikace je její spolupráce s MS Wordem. Připomínky jednotlivých uživatelů k dokumentaci jsou tvořeny v MS Wordu, přičemž konečný zpracovatel připomínek stiskem jednoho tlačítka shrne všechny připomínky do jednoho dokumentu, barevně odlišené podle každého uživatele. Jelikož změny se týkají různých produktů a surovin bylo rovněž nutné zabezpečit propojení aplikace s těmito daty v MFG/PRO. Ve druhé fázi implementace byla aplikace převedená do anglického jazyka.

"Podle posledních statistik, průměrná doba na schválení jedné změny se snížila na 6,2 dnů, přičemž některé jsou schválené i do 3 hodin, což předtím bylo zcela nemyslitelné." - říká MUDr. Debrework Mekbib.

K celkovým úsporám je nutné přičíst i nemalé částky které se ušetřily při tisku papírů, protože v jednom měsíci probíhá průměrně až 132 změnových řízení. Dále předností aplikace je přehled o průběhu schvalování bez možnosti ztráty změnového řízení, tak jak se to někdy stávalo s papírovým změnovým řízením v průběhu schvalování.