světNotes.cz

IBM kupuje Rational Software Corp.
Novinky
12.12.2002 - Miroslav Uhlár

"Kombinácia Rational a IBM je logickým dôsledkom 20-ročnej, vzájomne výhodnej spolupráce. Od kontraktu si sľubujeme výrazný nárast trhového podieľu", to sú slová Michael Devlin-a, šéfa a spoluzakladateľa Rational. V súčasnosti má Rational Software Corp. asi 3400 zamestnancov a ich nástroje pre aplikačný management sú najpoužívanejšie (cca 600 000 vývojárských licencií).

IBM tak bude po akvizícii schopná poskytnúť nástroje i metodiky pre podporu kompletného životného cyklu vývoja aplikovaného riešenia: Od modelovania, designu, implementácie až po roll-out. Zároveň je tento krok jasnou správou konkurentom: Microsoftu, s ktorým Rational spolupracovala na pôde .NET platformy i producentom J2EE aplikačných serverov.

A čo to znamená z hľadiska Notes vývojárov a architektov? Dobrú správu - dá sa totiž očakávať podpora pre oblasť, na ktorú trpeli "Domino-based" riešenia: business modelovanie a následný aplikačný management.

ZDROJE:
Business Journal, 6.12.2002
Computer User, 11.12.2002