světNotes.cz

Dajte si "preklepnúť" Domino server...
Novinky
12.11.2002 - Miroslav Uhlár

Ak trikrát zaznelo "ÁNO", tak potom dávam do pozornosti adresu:

http://62.26.201.50/projects/domchecker/domcheck.ns5/Domcheck?openform

Po vyplnení jednoduchého formulára obdržíte report o bezpečnostných dierach monitorovaného WEB servera. Samozrejme, monitorovanie prebieha iba na úrovni nastavenia Domino infraštruktúry. No i tak to nie je informácia na zahodenie. Len odporúčam zvážiť čas spustenia kontroly - Váš WEB server sa môže pri ňom zadýchať....