světNotes.cz

Vytvorte si "Simple Item Editor"
OpenSource
09.07.2003 - Miroslav Uhlár

Bolo to už dosť dávno, čo som si vytvoril jeho elementárnu podobu. Myslím, že ešte v časoch verzie Notes 3.x. Do "smart - ikonky" som vložil @formula kód, ktorý sa ma spýtal na názov poľa, jeho typ a novú hodnotu. No a po potvrdení prepísal (alebo doplnil) item do aktuálne označeného dokumentu. Viem, elementárna záležitosť, ale neuveriteľne užitočná. Postupom času som kód aktualizoval, dopĺňal podporu pre násobné hodnoty, špeciálne dátové typy, naviazal som kontrolné akcie. Bez mučenia priznávam, že niekotré bloky som prevzal z Inet zdrojov - keďže si však už pôvod nepamätám, ďakujem paušálne "open-source" komunite. Za mnoho ušetreného času. A ak aj vy prevádzkujete aplikačné riešenia, určite ho využijete. Ale štandardným používateľom by som Simple Item Editor (SID) neukazoval :-).

Ako teda funguje SID?
1. Označte alebo otvorte analyzovaný dokument
2. Kliknite na Smart-ikonku so SIDom
3. V dialógovom okne sa zobrazí ponuka všetkých "items" dokumentu. Vyberte.
4. V dialógovom okne sa ponúkne zoznam datových typov. Vyberte.
5. V dialógovom okne zadajte novú hodnotu poľa. Ako preddefinovaná je zobrazená pôvodná. Potvrďte.
6. Do dokumentu je zapísaná nová hodnota poľa.

SID dokáže aj mazať pole. Stačí, ak vyberiete "Remove Field" pri dátových typoch.

Ako sa vytvorí SID?
1. Vytvorte si novú smart-ikonku.
2. Do kódu vložte obsah súboru:

R6
R5
SID_KOD.txt
(opravená verze)
SID_KOD_R5.txt
(doplnenie)

3. Vyskúšajte a nechajte sa inšpirovať k vlastným úpravám...