světNotes.cz

Česká příručka Lotus Notes
Novinky
14.11.2003 - Emil Čelustka

V internetovém knihkupectví Vltava se tento týden objevila kniha Luboše Moravce s názvem Lotus Notes. Jedná se o uživatelskou příručku pro verzi R6. A co je na knize s 256 stranami a ISBN: 80-251-0029-4 za 257 Kč (218 Kč na Vltavě) tak zajímavého?

Možná to některé z vás překvapí, ale je to především skutečnost, že je to jediná česká publikace pro začátečníky a běžné uživatele na českém knižním trhu. Poslední vydaná příručka od stejného autora, se věnovala verzi 4.6. Následovala několikaletá pauza, vyplněná neobvykle dlouhým životním cyklem R5, postupně updatované až do verze 5.0.12. V těchto letech nebyly potřeby uživatelů Lotus Notes toužících po příručce v mateřském jazyce naplněny.

Pokud jste doufali, že součástí tohoto článku bude i hodnocení knihy samotné, musím vás zklamat. Naší redakci nebyl zaslán výtisk na recenzi, přestože by to vcelku logicky mělo být v zájmu nejen autora knihy, ale i vydavatelství Computer Press, které knihu vydalo. Nezbylo nám tedy nic jiného, než si knihu objednat, zaplatit a počkat na její doručení do redakce.

Knihu Luboš Moravec: Lotus Notes si můžete objednat zde.