světNotes.cz

Tutorial: Volanie Java objektov z LotusScripu
Novinky
08.06.2004 - Miroslav Uhlár

Tento článok nie je o teórii - tá je pomerne jasne popísaná v dokumentácii - naopak: Je o prvom pokuse vývojára s LS2J.

Krok 1 - Čo chceme riešiť?
V reálnej praxi to bude sprístupnenie Java metód v hotových triedach, ktoré sú nedostupné v LS (napríklad kontrolované sťahovanie URL obsahov). V tomto príklade to bude veľmi jednoduchá vec: Náhodne vygenerované číslo. Opakujem - cieľom je objasnenie technológie LS2J.

Krok 2 - Čo potrebujeme?
1. Java komponent (poskytujúci funkciu - v našom prípade náhodne generované číslo)
2. Lotus Script komponent (volajúci Java objekt)
A samozrejme prostredie R6 (klient, designer).

Krok 3 - Ako na Java komponent?
1. Vytvorte si "prázdnu" aplikáciu a v Designeri otvorte Script Libraries.
2. Kliknite na New Java Library
3. Vytvorte triedu Randomer s jedinou metódou getOdhad, ktorá vráti náhodne generované číslo do 10:Pre zjednodušenie neošetrujem chyby v try/catch/exception. A keďže kód je jednoduchý, schválne ho neuvádzam v textovej podobe - aspoň si kód "ohmatáte" pri prepisovaní.
4. Uložte pod názvom Randomer.

Krok 4 - Ako na Lotus Script komponent?
1. V aplikácii vytvorte agenta Náhodné Java číslo
2. V časti Options uveďte:
Uselsx "*javacon" 'Podstata LS2J technológie
Use "Randomer" 'Java knižnica

3. V časti Initialize zadajte kód:Pre zjednodušenie neošetrujem chyby a opäť - kód si prepíšte, skôr pochopíte súvislosti.
4. Agenta uložte a vyskúšajte.

Ak sa vám zobrazí dialóg s náhodným číslom, tak ste práve zvládli základy LS2J technológie...