světNotes.cz

Který messaging je nejlevnější? Lotus!
Novinky
25.03.2003 - Emil Čelustka

Radicati na poli srovnávání TCO produktů Lotus Notes/Domino není žádným nováčkem. Srovnání s nejbližším konkurenčním produktem, za který je v současné době považován Microsoft Exchange 2000, přináší již několikátým rokem. Zajímavý je fakt, že společnost IBM si předchozí výsledky srovnání vzala k srdci a vytýčila za svůj cíl snížení TCO.

"Zjistili jsme, že IBM Lotus software Notes/Domino 6 má nejvíce automatizované administrativní úlohy ze všech prostředí, která jsme porovnávali. To bylo hlavním faktorem v nízkých nákladech na administraci uživatele. Náklady na administraci jsou skutečným měřítkem nákladů na vlastnictví Messaging & Collaboration software, neboť odrážejí vlastnosti produktů, které zvyšují účinnost správy systému." uvedla Sara Radicati ve shrnutí výsledků studie.

Složky nákladů
IBM/Lotus
Microsoft
porovnání s MS
Náklady na pořízení software
$51,07
$59,69
- 17 %
Náklady na Maintenance
$10,21
$14,92
- 46 %
Administrační náklady
$12,56
$42,90
- 242 %
Náklady na migraci a upgrade
$3,61
$11,33
- 214 %
Náklady na dobu nefunkčnosti (downtime)
$98
$132,24
- 35 %
Celkem TCO
$150,55
$221,42
- 47 %

Pro úplnost je potřeba dodat, že The Radicati Group ve své studii hodnotila i systémy založené na low-endových emailových řešeních společností Oracle a Sun.

IBM navíc slibuje uvedení Lotus Workplace Messaging, lákavě označované jako "Next generation e-mail". Insideři z IBM o něm hovoří jako o nejlepším řešení na trhu a IBM. Inu, uvidíme. :-)