světNotes.cz

UNK table - po tretie a naposledy...
Novinky
21.11.2002 - Miroslav Uhlár

Ako teda odstránim 64 kb limit?

Od verzie R5 pribudla do vlastností databázy záložka Advanced, ktorá obsahuje príznak "Allow more fields in database". Táto voľba aktivuje tzv. Large UNK table, ktorá umožňuje v databáze použiť až 64 000 polí. Alternatívnym spôsobom nastavenia Large UNK table je kompaktovanie s parametrom -K, teda:
Compact MyDatabase.nsf -K

Ako vo väčšine kompromisov, aj tu platí niečo za niečo: Ak veľkosť UNK tabuľky prekročí štandardný limit 64 KB, nie je možné:
/1/ Použiť Full-text index Query By Field
/2/ Query By Form

Ak bez toho môžete žiť, riešenie limitu je na svete. Iba ak by vám nestačilo 64 000 polí - no to by som sa už naozaj pozrel na dátový model aplikácie ....