světNotes.cz

Bezpečnostní problémy se stále valí
Novinky
12.07.2004 - Emil Čelustka

Ta poslední v pořadí byla podobně jako první z nich (Bezpečnostní díra v Lotus Notes R6.x) reportována Jouko Pynnonenem. Na stránkách IBM o ní najdete tuto zmínku. Chyba se týká verzí 6.0.x a 6.5.x a potenciální nebezpečí hrozí prostřednictvím Java appletů.


Jak se bránit?

IBM do prozkoumání problému a jeho odstranění následujícím Maintenance Release dopočuje vypnout používání Java appletů. Stačí jít do menu File -> Preferences -> User Preferences a vypnout volbu Enable Java applets.