světNotes.cz

Ako ovplyvňuje nastavenie času parameter "Use OS' Time Zone Settings" ?
Novinky
07.04.2003 - Miroslav Uhlár

Prepínač "Use the Operating System's Timezone Settings "sa nachádza pod záložkou "Advanced" (v location dokumente klienta Lotus Notes).

Ak je jeho hodnota Yes, tak nás žiadne prekvapenie nečaká. V prípade zmeny časového pásma v operačnom systéme sa jeho zmena premietne i v klientovi Lotus Notes. A to platí, samozrejme, aj na DST (daylight setting parameter).

Ak však zmeníme parameter na No, tak sa nám ponúkne možnosť na nastavenie časového pásma. Upozorňujem, že inicializačne sa nezohľadňuje DST:Ak zmeníme časové pásmo a dokument uložíme, zmení sa čas aj v operačnom systéme. To je prvé, no zatiaľ menšie prekvapenie. Ak však potom manuálne zmeníme pásmo v OS, tak sa spätne zmení čas (a teda i časové pásmo) aj v klientovi Lotus Notes!

Zhrnuté a podčiarknuté:
Časové pásma (a teda i časy) sú medzi LN klientom a OS synchronizované vždy, je jedno ako je parameter "Use the OS' Timezone settings" nastavený. Rozdiel je jedine v tom, z akého prostredia môžete časové pásmo zmeniť: V prípade No tak môžete urobiť buď z LN alebo OS, v prípade Yes len z OS.

Poznámka:
V prípade prepínania viacerých "location" dokumentov s rozličnými časovými pásmami môže dôjsť k rozsynchronizovaniu časov.