světNotes.cz

Locker - Zamykání dokumentů v Lotus Notes
OpenSource
16.03.2004 - David Bulejčík

Nezapracovali jsme je však úplně všechny - prioritou zústal výkon řešení. Nicméně už teď je jasné, že se brzy objeví nová verze s novými funkcemi. Protože se z původního řešení se stal projekt Open Source, je jeho uživatel vázán podmínkami GNU licence, která je přiložena v souboru ke stažení.

Teď už ale pojďme k samotnému Lockeru. Já osobně považuji za nejvýraznější změnu vytvoření nápovědy. Ta kromě dokumentace obsahuje i zdrojový kód tříd locker a uilocker (podrobnosti najdete v dokumentaci)). Dále obsahuje databázi příkladů použití, šablonu databáze nastavení, šablonu databáze zámků a addin Locker server, včetně zdrojového kódu, kompilace pro win32 a linux a knihoven potřebných pro spuštění.

Největší změnu doznalo odstraňování "mrtvých" zámků. Původně se provádělo agentem, který byl součástí databáze zámků. Nyní tento úkol převzal Locker server. Součástí tohoto serveru je konfigurační databáze, která obsahuje dokumenty, v nichž si uživatel definuje cestu k jednotlivým databázím zámků. Nejdřív je tedy potřeba vytvořit tuto databázi ze šablony, která je součástí dokumentace. Potom je potřeba do souboru notes.ini zapsat proměnnou s názvem "LockerConfigDB". Její hodnotou bude cesta k vytvořené konfigurační databázi. Příklad; "LockerConfigDB=lcleanconfig.nsf"

Pro OS Windows musí adresář "domino" obsahovat soubory "nlclean.exe" a "lcppn22.dll". Např. "c:\lotus\domino".

Pro OS Linux musí adresář "linux" obsahovat soubory "lclean" a "libcpplin.so.24". Např. "/opt/lotus/notes/latest/linux".

Locker server se spouští přes konzoli serveru příkazem load locker. Pokud dojde při startu k chybě, server chybu a její případné řešení vypíše na konzoli. Teď lze vytvářet db zámků ze šablony, která se nachází v šabloně. Nezapomeňte pro každou databázi vytvořit příslušný konfigurační dokument. Pokud bude server provádět nějaké operace s těmito databázemi, vypíše je na konzoli a do serverového logu. Na závěr už zbývá jen implementace třídy locker, nebo uilocker do aplikační databáze jako například v databázi příkladů. Jak již bylo zmíněno na začátku, chystá se další verze, pokud tedy budete mít nějaké podnětné nápady, rádi si je přečteme, případně implementujeme do nové verze.

Takže: Hurááá na zamykání...:)

Soubor ke stažení: Locker 1.0.1