světNotes.cz

Vlastné ikonky v pohľade
Novinky
29.05.2003 - Miroslav Uhlár

Podstata riešenia vlastných ikoniek v pohľade je nasledovná:
1. Dokument obsahuje obrázok (image resource) v rich text poli.
2. Pri ukladaní sa zabezpečí viditeľnosť tohto poľa v pohľade (nastavením vlastnosti IsSummary=True)
3. V pohľade sa zobrazí obsah poľa ako ikonka.

Nejasné? Tu sú detaily:
1. Vložte si do aplikacie (Image Resources) vhodné obrázky - piktogrami. Ich veľkosť by mala byť primeraná k šírke riadku pre dokument v pohľade.
2. Vo formulári vytvorte rich text pole (napr. Ikonky) a upravte PostSave event formulára:

Sub Postsave(Source As Notesuidocument)

End Sub

3. Do pohľadu vložte stĺpec, ktorého formula bude názov poľa s ikonkou (napr. Ikonky). A nezabudnite zvoliť zobrazovanie hodnôt ako ikonky.


No a takto to funguje

1. Používateľ vloží do dokumentu piktogram (Creta-Image Resource). Ak to nechcete nechať na používateľovi, tak sa obrázok môže vyberať na základe predprogramovanej logiky. Napríklad stavu dokumentu.
2. Po uložení dokumentu a občerstvení pohľadu sa piktogram zobrazí v stĺpci, napríklad takto:
Ešte raz upozorňujem, že tento obrázok je z R5 Notes klienta. Pre verziu R4.6 som neskúšal - možno to urobí niekto za mňa...