světNotes.cz

Kdybych mohl přidat JEDNU funkci do LN 7, bylo by to...
Novinky
09.05.2005 - Emil Čelustka

Samotný Ed Brill by si přál multi-level undo. K jeho návrhu se přidalo několik čtenářů, kteří myšlenku postupně rozšířili na multi-lever undo i redo a objevilo se i přání na implementaci této funkcionality do Designera. Další návrhy, které zazněly více než jedenkrát nebo které mě zaujaly:


Edovi jsem do seznamu přidal portaci na Linux. Ale z českého úhlu pohledu by to byl funkční český slovník.

A co byste si přáli vy?