světNotes.cz

Lotus Domino and Extended Products 6.5.1 Integration Guide
Download
13.01.2005 - Emil Čelustka

Nakonec jsem článku ponechal originální anglický název. Český překlad: "Server Domino a rozšířené produkty s portálem WebSphere Portal" je podle mého značně nepřesný. Nutně to vyvolává otázku: Je podobně nepřesný celý překlad? Přestože nebylo v mých silách v rámci přípravy tohoto článku přečíst celý materiál, pročetl jsem alespoň několik náhodně vybraných kapitol a jsem nucen konstatovat, že dojem z překladu je velmi slabý. Nečeská větná stavba a podezřele zněnící obraty vzniklé překladem zažitých technických termínů mají na následek "nečtivý" text, na který se budete muset soustředit a některé věty možná nepochopíte ani po několika přečteních. Protože však ne všichni hovoříme plyně anglicky, může i takový text být velkou pomocí.

A které "rozšířené" produkty mimo WebSphere Portal příručka popisuje?


Česká verze Lotus Domino and Extended Products 6.5.1 Integration Guide (456 kB).