DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Čo ma baví na klientovi Notes R6? (II.)

Vytisknout článek

Nie vždy je jasná úroveň prístupu používateľa do databázy. Stačí, ak je uvedený vo viacerých, navzájom vnorených skupinách a z jednoduchej otázky sa stáva rébus. Klient Notes R6 však vie pomôcť.


Najskôr stručne zo základov teórie ACL. Úroveň prístupu používateľa vyplýva z obsahu ACL, kde je používateľ identifikovaný:

  /1/ explicitne - priamo (teda vlastným menom, napr. "Peter Novak/ACME")
  /2/ explicitne - nepriamo (teda prostredníctom skupiny, ktorej je členom, napr. "Users")
  /3/ implicitne (prostredníctom "-Default-" resp. "Anonymous" v prípade, že používateľ nepatrí do /1/ alebo /2/)


V prípade, že používateľ patrí do /1/ i /2/, má prednosť nastavenie pre /1/, teda individuálne. A to dokonca i v prípade, že je individuálna úroveň prístupu nižšia ako pre skupinu, ktorej členom je.

V prípade, že existujú viaceré skupinové záznamy /2/, ktorých členom je daný používateľ, tak platí, že "vyššia berie". Teda prístup do databázy je na základe skupiny, ktorá má vyššie oprávnenia.

Zatiaľ je to OK. Predstavte si však, že systém skupín je komplikovanejší, teda vzájomne niekoľkonásobne vnorený. To vôbec nie je "science fiction". Vo chvíli, keď chce používateľ odoslať upozornenie na databázu (ako database link), napadne ho otázka: A bude ju môcť vôbec adresát otvoriť? A ak áno, bude v nej môcť vytvoriť dokument? Odpoveď pomôže nájsť vyššie avizovaný nástroj, ktorý priniesla verzia R6: Effective Access.

Postup používateľa bude teda nasledovný:

/1/ V skúmanej databáze si zobrazí ACL okno.
/2/ V spodnej časti sa nachádza tlačítko Effective Access. Klikne.
/3/ Zobrazí sa dialógové okno, do ktorého zadá alebo vyberie meno používateľa a následne klikne na tlačítko Calculate Access.
/4/ Obsah okna sa aktualizuje pričom sa zobrazia informácie o:
  a) základnej úrovni i parametroch prístupu, napr:


  b) skupinách, certifikátoch i menách používateľa, pričom označené sú "efektívne" pre prístup k databáze, napr:


  d) roliach používateľa, napr:
/5/ A v tejto chvíli vie, na čom skúmaný používateľ je. Teda minimálne z hľadiska prístupových práv :-)
A ja len dodám: Jednoduché a účinné zároveň.

Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 22.08.2003


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první!


Související články:
» 

Lotus Notes and Domino 6 Programming Bible

 (Notes/Domino R6, 30.04.2004)

» 

Proč Lotus dodnes nemá klienta pro Linux?

 (Notes/Domino R6, 24.10.2003)

» 

Dynamické pohľady v Notes.

 (Notes/Domino R6, 25.09.2003)

» 

Co všechno dovolují licence Express?

 (Notes/Domino R6, 09.09.2003)

» 

Přehled produktů IBM Lotus software

 (Notes/Domino R6, 19.08.2003)

»