DISKUSE
Kalkulačka  
18.07.2019 10:08

Problém s polem From v mailech posílaných přes SMT... 
01.07.2019 16:30

ECL 
03.04.2019 16:10

Agent přestal fungovat (1)
18.03.2019 08:28

Načíst krátký text z webu 
17.03.2019 23:32

Indexy mimo DB (1)
19.02.2019 15:46

planovaný agent v mail.box (1)
17.02.2019 15:11

Hint v Link 
17.12.2018 11:08


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Mini-konzola k Domino serveru

Vytisknout článek

Občas sa potrebujem "rýchle pozrieť" na konzolu niektorého z našich Domino serverov. Napríklad, či má niekto otvorenú databázy XY.nsf. Myslíte, že je potrebné spúšťať prostredie Domino Administrator? Nie...


Ak máte R5 klientské prostredie na Win 32 platforme, tak si urobte tlačítko s nasledujúcim Lotus scriptom, ktorý využíva Notes API. Kvôli sprehľadneniu som z kódu odstránil "Error Handling", inak na kóde asi niet čo vysvetľovať. V robustnejšej podobe som si dorobil "cachovanie" serverov, príkazov a inteligentnejší výpis, čo je zároveň inšpirácia aj pre vás...

Declarations
Declare Function NSFRemoteConsole Lib "NNotes.dll" Alias "NSFRemoteConsole" (Byval Server As String, Byval cmd As String, ret As Long) As Long
Declare Function OSLockObject Lib "NNotes.dll" Alias "OSLockObject" (Byval Handle) As String
Declare Sub OSUnlockObject Lib "NNotes.dll" Alias "OSUnlockObject" (Byval Handle)
Declare Sub OSMemFree Lib "NNotes.dll" Alias "OSMemFree" (Byval Handle)

Sub Click(Source As Button)
Dim myServerCommand As String
Dim myServerResponse As String
Dim myServer As String
Dim rc As Integer
Dim hBuffer As Long

Dim commandList(4) As String
commandList(0)="sh user"
commandList(1)="sh task"
commandList(2)="sh memory"
commandList(3)="sh schedule"

Dim uiwork As New NotesUIworkspace
myServer = Inputbox$("Zadajte meno servera", "Domino console", "<server>")
myServerCommand=uiwork.Prompt(PROMPT_OKCANCELEDITCOMBO, "Vyberte alebo zadajte príkaz konzoly", "Domino console", "sh us",commandList)
If myServerCommand = "" Then Exit Sub

rc = NSFRemoteConsole(myServer, myServerCommand, hBuffer)
If rc <> 0 Then
myServerResponse="Chyba: (" & Cstr(rc) & ")"
Else
myServerResponse= OSLockObject(hBuffer)
Call OSUnlockObject(hBuffer)
Call OSMemFree(hBuffer)
End If

Messagebox myServerResponse,0, "Odozva servera "+myServer+" na príkaz "+myServerCommand
End Sub


Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 22.11.2002


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Vít Zachodil
@Command ([AdminRemoteConsole])
25.11.2002 14:47
Miro Uhlar
Dobrý komentár...
26.11.2002 11:03

Související články:
»