DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Mini-konzola k Domino serveru

Vytisknout článek

Občas sa potrebujem "rýchle pozrieť" na konzolu niektorého z našich Domino serverov. Napríklad, či má niekto otvorenú databázy XY.nsf. Myslíte, že je potrebné spúšťať prostredie Domino Administrator? Nie...


Ak máte R5 klientské prostredie na Win 32 platforme, tak si urobte tlačítko s nasledujúcim Lotus scriptom, ktorý využíva Notes API. Kvôli sprehľadneniu som z kódu odstránil "Error Handling", inak na kóde asi niet čo vysvetľovať. V robustnejšej podobe som si dorobil "cachovanie" serverov, príkazov a inteligentnejší výpis, čo je zároveň inšpirácia aj pre vás...

Declarations
Declare Function NSFRemoteConsole Lib "NNotes.dll" Alias "NSFRemoteConsole" (Byval Server As String, Byval cmd As String, ret As Long) As Long
Declare Function OSLockObject Lib "NNotes.dll" Alias "OSLockObject" (Byval Handle) As String
Declare Sub OSUnlockObject Lib "NNotes.dll" Alias "OSUnlockObject" (Byval Handle)
Declare Sub OSMemFree Lib "NNotes.dll" Alias "OSMemFree" (Byval Handle)

Sub Click(Source As Button)
Dim myServerCommand As String
Dim myServerResponse As String
Dim myServer As String
Dim rc As Integer
Dim hBuffer As Long

Dim commandList(4) As String
commandList(0)="sh user"
commandList(1)="sh task"
commandList(2)="sh memory"
commandList(3)="sh schedule"

Dim uiwork As New NotesUIworkspace
myServer = Inputbox$("Zadajte meno servera", "Domino console", "<server>")
myServerCommand=uiwork.Prompt(PROMPT_OKCANCELEDITCOMBO, "Vyberte alebo zadajte príkaz konzoly", "Domino console", "sh us",commandList)
If myServerCommand = "" Then Exit Sub

rc = NSFRemoteConsole(myServer, myServerCommand, hBuffer)
If rc <> 0 Then
myServerResponse="Chyba: (" & Cstr(rc) & ")"
Else
myServerResponse= OSLockObject(hBuffer)
Call OSUnlockObject(hBuffer)
Call OSMemFree(hBuffer)
End If

Messagebox myServerResponse,0, "Odozva servera "+myServer+" na príkaz "+myServerCommand
End Sub


Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 22.11.2002


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Vít Zachodil
@Command ([AdminRemoteConsole])
25.11.2002 14:47
Miro Uhlar
Dobrý komentár...
26.11.2002 11:03

Související články:
»