DISKUSE
ID File expiration date (9)
07.10.2021 09:51

Instalačky LN (1)
01.07.2021 10:17

Action pane 
21.05.2021 07:54

Sametime (8)
23.04.2021 09:41

Agent který je spuštený čtenářem by měl modifikova... (3)
16.04.2021 16:07

LCConnection - Oracle (2)
08.04.2021 11:16

RTF Scrollbar (2)
21.01.2021 23:27

Export textu do hlavičky MS Word dokumentu pomocí ... (2)
21.01.2021 18:48


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Konverzia LDIF do osobnej adresnej knihy

Vytisknout článek

Potrebujete skonvertovať LDIF záznamy do osobnej adresnej knihy Notes? Zdajú sa vám nato DUS príliš "veľké" a "nemotorné"? Tu je utilitka...


Skôr, ako popíšem utilitku "Konvertor LDIF > Personal Address Book", tak aspoň trochu teórie:

LDIF je skratka pre Lightweight Data Interchange Format, ktorý je používaný LDAP servermi/klientami. Inak povedané, ide o dátový štandard pre výmenu adresárových záznamov. Ak teda potrebujete importovať záznamy z "nejakej" adresnej knihy (napr. Netscape), môžete použiť nasledovný postup:

1. Exportujte záznamy do LDIF formátu (zvyčajne netreba so schémou nič robiť), jednotlivé záznamy majú asi nasledujúcu štruktúru:

  dn: cn=Jana Novakova,mail=Jana.Novakova@test.sk
  modifytimestamp: 20010309073924Z
  cn: Jana Novakova
  mail: Jana.Novakova@test.sk
  xmozillausehtmlmail: FALSE
  givenname: Jana
  sn: Novakova
  objectclass: top
  objectclass: person

2. V prostredí Lotus Notes otvorte aplikáciu "Konvertor"
3. Tlačítkom "Nová konverzia - LDIF>>PAB" otvorte konverzný formulár, ktorý vyzerá asi nasledovne:
4. Upravte cestu k osobnej adresnej knihe
5. Otvorte LDIF súbor vtextovom editore a skopírujte (všetky alebo časť) na clipboard.
6. Vložte obsah clipboardu do vstupného poľa
7. Spustite konverziu, ktorá vytvorí záznamy a priradí LDIF k Notes poliam nasledovne:
  Ak existuje LDIF(cn:), tak LDIF(cn) >> Notes(FullName)
  Ak neexistuje LDIF(cn:), tak LDIF(dn: cn) >> Notes(FullName)
  Ak existuje LDIF(mail:), tak LDIF(mail) >> Notes(MailAddress)
  Ak neexistuje LDIF(mail:), tak LDIF(dn: mail) >> Notes(MailAddress)

  Ak existuje LDIF(sn:), tak LDIF(sn) >> Notes(LastName)
  Ak neexistuje LDIF(sn:), tak Notes(FullName) >> Notes(LastName)
  LDIF(givenname:) >> Notes(FirstName)

8. Nakoniec skontrolujte konverziu.

A tu je aplikácia Convertor, verzia 5.1 (self-extracted file, 122 kB).

Ešte upozornenie:
Aplikáciu používate na svoju vlastnú zodpovednosť, preto odporúčam otestovať si konverziu na 2-3 záznamoch, až následne spustiť "ostrú" konverziu (ale pozor - konverzia nekontroluje duplicitu záznamov).

Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 15.03.2003


Sdílet článek Seznam komentářů
 
Od
Téma
 Datum
Miro Uhlar
Sorry za "samochválu", ale možno to je inšpiratívne.
07.06.2004 15:15